Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 2/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża w 2020 r.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 2/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Chełmża w 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-01-13 14:08

ZARZĄDZENIE NR 3/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 3/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-17 09:29

ZARZĄDZENIE Nr 4/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

drukuj (ZARZĄDZENIE Nr 4/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-17 09:32

ZARZĄDZENIE NR 6/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 6/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-30 09:28

ZARZĄDZENIE NR 27/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 27/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-10 14:04

ZARZĄDZENIE NR 28/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 28/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-01-30
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-03-30 12:23

ZARZĄDZENIE NR 30/SOR/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2020 rok.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 30/SOR/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2020 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2020-02-07
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-10 14:08

ZARZĄDZENIE NR 33/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 33/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-19 09:37

ZARZĄDZENIE NR 34/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 34/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie miasto Chełmża oraz w jej jednostkach organizacyjnych odnośnie podzielonej płatności od dnia 18 lutego 2020 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-02-18
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-19 09:41

ZARZĄDZENIE NR 36/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 36/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stasik Zdzisław
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-27 10:57

Zarządzenie Nr 43/GKM/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie gminy miasta Chełmży.

drukuj (Zarządzenie Nr 43/GKM/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów tj. w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie gminy miasta Chełmży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kubera
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-03-06 08:14

ZARZĄDZENIE NR 41/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 41/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-03-09 10:56

ZARZĄDZENIE NR 42/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 2 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 42/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 2 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-03-02
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-03-09 10:58

ZARZĄDZENIE NR 46/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 46/GKM/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2020-03-09
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-03-09 11:08

ZARZĄDZENIE NR 47/GKM /20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 47/GKM /20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-03-19 13:31

ZARZĄDZENIE NR 51/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2019 rok.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 51/FK/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2019 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-03-27
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-03-30 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-30 12:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4833186
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 13:48

Stopka strony