Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Aby się dowiedzieć jak załatwić konkretną sprawę w Urzędzie, należy wyszukać z poniższej listy odpowiednią kartę sprawy.

Wydział Gospodarki Miejskiej

A. Gospodarka Mieszkaniowa

 1. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Przyznanie komunalnego lokalu mieszkalnego bądź lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży

B. Gospodarka nieruchomościami

 1. Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy miasta Chełmży
 2. Sprzedaż nieruchomości gminy miasta Chełmży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
 3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
 4. Przyznanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 5. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości
 6. Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału
 7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – garaże/ grunty pod prowadzenie działalności gospodarczej.

C. Planowanie przestrzenne

 1. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 5. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

D. Zarządzanie drogami

 1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej.
 2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu: składowania materiałów, ustawienia rusztowań oraz urządzeń związanych z budową lub remontem budynku, umieszczania elementów budynku
 4. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam, tymczasowych ogródków gastronomicznych, handlowych i usługowych, ekspozycji i promocji towaru
 5. Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
 6. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I

E. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1. Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, w sprawie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy miasta Chełmży
 2. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 4. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy miasta Chełmży.
 5. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 6. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Chełmży
 8. Wpisanie przedsięwzięcia na listę projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2012-12-17 10:01
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-13 10:57

Wydział Finansowo - Księgowy

 1. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 2. Przyjęcie deklaracji podatkowej w zakresie podatku od środków transportowych oraz jego pobór
 3. Pobór opłaty  targowej
 4. Pobór opłaty od posiadania psa

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-19 13:24
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-28 13:45

Wydział Spraw Obywatelskich

A. Urząd Stanu Cywilnego

 1. Zmiana imienia i nazwiska
 2. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
 3. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka
 4. Rejestracja urodzenia dziecka
 5. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
 6. Odtworzenie aktu stanu cywilnego
 7. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 8. Rejestracja zgonu
 9. Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
 10. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 11. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 12. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 13. Postępowanie w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 14. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
 15. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
 16. Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

B. Dowody osobiste

 1. Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 2. Wydanie dowodu osobistego
 3. Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej

C. Ewidencja ludności

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3  miesiące
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3  miesiące
 4. Zameldowanie w drodze decyzji  administracyjnej
 5. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 6. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
 7. Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
 8. Zgłoszenie pobytu czasowego  cudzoziemca
 9. Zgłoszenie pobytu stałego  cudzoziemca
 10. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące cudzoziemca
 11. Wpis do rejestru wyborców
 12. Zastrzeżenie numeru PESEL

D. Pozostałe

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana we wpisie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej bądź zawiadomienie o zaprzestaniu działalności
 2. Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników
 6. Przyjęcie zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w  celu przygotowania zawodowego
 7. Wydanie  pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki  publicznej
 8. Przyznanie pomocy  materialnej dla uczniów – stypendium szkolne, zasiłek szkolny
 9. Wypłata świadczenia pieniężnego  rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone przez niego dochody podczas  odbywania  ćwiczeń wojskowych
 10. Zawiadomienie o zgromadzeniu
 11. Rejestr Danych Kontaktowych

drukuj (Wydział Spraw Obywatelskich)

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 07:42
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-29 11:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-29 11:29:56