BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 69/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2007 rok.
Zarządzenie nr 2 /GKM/06 Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 10 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-01-26 10:40
ZARZĄDZENIE NR 5/SOR/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMZY
z dnia 17 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie „Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chełmży”.
ZARZĄDZENIE NR 6/FK/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 18 stycznia 2006r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Chełmży na 2006 rok.
ZARZĄDZENIE NR 7a/FK/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 stycznia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok.
ZARZĄDZENIE NR 10/FK/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 6/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Chełmży na 2006 rok.
ZARZĄDZENIE NR 14/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 16 lutego 2006 r.
zmieniające Uchwałę Nr 298/01 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Miasto Chełmża.
ZARZĄDZENIE NR 15/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 20 lutego 2006 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasta Chełmży w zakresie zarządu mieniem.
ZARZĄDZENIE NR 16/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 20 lutego 2006 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-04-06 13:53
ZARZĄDZENIE NR 41 /GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 5-ciu lat
ZARZĄDZENIE NR 42/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Chełmża.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-06-12 12:47
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2006-06-12 13:04

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-21 10:21
ZARZĄDZENIE NR 53/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2005 rok.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-21 10:23

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-21 10:23
ZARZĄDZENIE NR 58/GKM/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 3 lipca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-13 13:36

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-19 09:55
ZARZĄDZENIE Nr 64/GKM/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 lipca 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-19 09:53
ZARZĄDZENIE Nr 65/GKM/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 lipca 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-19 09:58
ZARZĄDZENIE NR 66/GKM/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-20 14:24
ZARZĄDZENIE Nr 67/GKM/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-20 14:23

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-07-20 14:24
ZARZĄDZENIE NR 59/ZEAO/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 06 lipca 2006r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży
ZARZĄDZENIE NR 68/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 rok.
ZARZĄDZENIE NR 69/FK/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2007 rok.
ZARZĄDZENIE NR 70/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 75/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 76/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.


 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-09-19 13:04
ZARZĄDZENIE Nr 80/GKM/06
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 18 września 2006r.
w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego i Władysławskiego w Chełmży.
ZARZĄDZENIE NR 81/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
ZARZĄDZENIE NR 82 /GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. ks. kanonika Gracjana Tretkowskiego 10.

ZARZĄDZENIE NR 83/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 88/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 28 września 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/GKM/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miasta Chełmży w zakresie zarządu mieniem.
ZARZĄDZENIE NR 89/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 28 września 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 96/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 9 października 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 97/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 9 października 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE NR 103/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 października 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

ZARZĄDZENIE Nr 118/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
ZARZĄDZENIE Nr 119/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
ZARZĄDZENIE Nr 122/GKM/06 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 124/FK/06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2007-03-05 12:17
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-05 12:20
ZARZĄDZENIE NR 124a/FK/06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2007-01-12 12:31
Zarządzenie nr 127/FK/06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2007-02-02 13:47
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-02 13:54

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.