Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXII/260/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 12 września 2006 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128), w związku z § 33 Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2003 r. Nr 52, poz.891) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Rady Miejskiej Chełmży stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV/196/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży, w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W głosowaniu imiennym radni wezwani według listy obecności, wstając określą swoje stanowisko wypowiadając słowa „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, które sekretarz obrad odnotowuje w protokole z głosowania, stanowiącym załącznik do protokołu z sesji.”.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                         Krzysztof Zduński

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXII/260/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 r.w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży.

__________________________________________________________________________

         W dniu 29 listopada 2005 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę zmieniającą Statut Miasta Chełmży, która wprowadziła zasadę głosowania imiennego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla wspólnoty lokalnej.

         Zapisy określające procedurę przeprowadzenia głosowania imiennego winny znajdować się również w Regulaminie Rady Miejskiej.

         W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2006-09-22 14:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14550
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-05 10:05

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4967834
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 13:54

Stopka strony