BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz.84 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz.960 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz.1177 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek przedsiębiorcy zawierający m.in.: dane przedsiębiorcy, NIP, numer PKD, uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przeznaczenia uzyskanej pomocy
- sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej z ostatnich trzech miesięcy, informacja o sytuacji majątkowej podatnika
- informacja o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku - zgodnie z art.44 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz.1177 z późn. zm.)

Opłaty:

- 5 zł na wniosek
- 0,50 zł na każdy załącznika do wniosku,

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pok.nr 6
tel. (0-56) 675-22-91 wew.32

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Treść i postać dokumentu urzędowego rozstrzygającego sprawę:

Przedstawiona w załączniku

Uwagi

Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży lub za pośrednictwem poczty wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej - stosownie do treści art.1a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz art.121 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) zostaną podane do publicznej wiadomości dane dotyczące podatnika, wysokość oraz przyczynę umorzenia zaległości

drukuj ()

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2004-01-22 08:03
 • zmodyfikował: Beata Pantlinowska Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-22 08:13
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób prawnych lub będących przedsiębiorcami

drukuj (Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób prawnych lub będących przedsiębiorcami)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2004-01-22 08:13
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-10 13:08

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.