BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz.84 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz.960 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek podatnika zawierający m.in.: dane podatnika, NIP, uzasadnienie wniosku
- informacja o sytuacji majątkowej podatnika (zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, o posiadanych nieruchomościach itp.)
- oświadczenie wg załączonego wzoru

Opłaty:

- 5 zł na wniosek
- 0,50 zł na każdy załącznika do wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pok.nr 6
tel. (0-56) 675-22-91 wew.32

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Treść i postać dokumentu urzędowego rozstrzygającego sprawę:

Przedstawiona w załączniku

Uwaga:

- wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży lub za pośrednictwem poczty wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-01-22 08:27
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych

drukuj (Wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym osób fizycznych)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2004-01-22 08:37
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-10 13:10

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.