BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).

 

Wymagane dokumenty:

 

- wniosek najemcy lokalu mieszkalnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, sporządzony według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy najmu lokalu mieszkalnego,

- dowód wpłaty kwoty 286,70 zł za operat szacunkowy określający wartość lokalu mieszkalnego.

 

Opłaty:

 

- 286,70 zł za sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość lokalu mieszkalnego przez rzeczoznawcę majątkowego uiszczony w kasie tut. Urzędu, pokój numer 6  lub na konto Urzędu Miasta Chełmży,

 

Jednostka prowadząca sprawę:

 

Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża, Wydział Gospodarki Miejskiej,  Mały Ratusz, pokój  numer 18, numer telefonu  056 675-22-91 wew. 47, e-mail gkmum@post.pl .

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Termin załatwienia sprawy: 60 dni od dnia wpływu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: podpisanie umowy notarialnej na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

 

Treść i postać dokumentu rozstrzygającego sprawę:

 

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,

- Protokół z uzgodnień przeprowadzonych w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

Uwagi :

 

- wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, pokój numer 2 lub za pośrednictwem poczty wraz z niezbędnymi dokumentami.  

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2004-02-04 09:53
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-18 10:28
Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż na rzecz najemcy

drukuj (Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż na rzecz najemcy)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2004-02-10 11:22
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-10 13:38

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.