BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA ODBIERANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH LUB OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH CIEKŁYCH

1. Wymagane dokumenty.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych stałych lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu odpadów komunalnych ciekłych – w formie podania lub druku wniosku oraz dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów komunalnych stałych lub ciekłych przez koncesjonowaną jednostkę prowadzącą działalność w zakresie wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadów. Ponadto należy spełnić wymagania wynikające z Zarządzenia Nr 61/GKM/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2004r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie miasta Chełmży.

2. Podstawa prawna.
Art.7 ust.1 pkt 1 i 2, ust.6 oraz art.8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami).

3. Miejsce złożenia wniosku.
Urząd Miasta Chełmży, ul.Gen.J.Hallera 2, parter, pokój nr 2 – sekretariat
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 700 do 1500
we wtorek w godzinach od 800 do 1600
Wnioski można również nadsyłać pocztą na w/w adres Urzędu.

4. Termin załatwienia sprawy.
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

5. Opłaty skarbowe.
Za wniosek – 5,00zł w znakach opłaty skarbowej.
Za każdy załącznik – 0,50zł w znakach opłaty skarbowej.
Za zezwolenie – 600,00zł w gotówce, na dowód wpłaty.
Podstawa prawna – na podstawie art.1 ust.1 pkt.1 lit a) i d) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960 z późniejszymi zmianami) oraz części I ust.1 i 2 kol.3 i części IV ust.44 pkt 1 kol.3 załącznika do w/w ustawy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu codziennie w godzinach od 800 do 1000 i do 1100 do 1415, a we wtorki od 800 do 1000 i od 1100 do 1515. Opłatę skarbową w gotówce również można uiścić w kasie Urzędu w tych samych godzinach.

6. Wydział prowadzący sprawę.
Wydział Gospodarki Miejskiej – specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, pokój nr 17 na I piętrze w Małym Ratuszu – tel. 675-22-91, w. 48.

7. Tryb odwoławczy.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji . Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu.

8. Opłata skarbowa od odwołania.
Za odwołanie – 5,00zł w znakach opłaty skarbowej.
Za każdy załącznik – po 0,50zł w znakach opłaty skarbowej.
Podstawa prawna – na podstawie art.1 ust.1 pkt.1 lit a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960 z późniejszymi zmianami) oraz części I ust.1 i 2 kol.3 załącznika do w/w ustawy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu codziennie w godzinach od 800 do 1000 i do 1100 do 1415, a we wtorki od 800 do 1000 i od 1100 do 1515.

9. Uwagi.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub niekompletnego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-05-17 10:30
  • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
    ostatnia modyfikacja: 2004-05-17 10:31

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-02-04 12:48

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.