BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Wymagane dokumenty.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – w formie podania lub druku wniosku oraz oświadczenie, iż jest się właścicielem nieruchomości.

Podstawa prawna.

Art.47e ust.2 i art.47f ust.5 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami).

Miejsce złożenia wniosku.

Urząd Miasta Chełmży, ul.Gen.J.Hallera 2, parter, pokój nr 2 – sekretariat, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7,00 do 15,00, we wtorek w godzinach od 8,00 do 16,00.
Wnioski można również nadsyłać pocztą na w/w adres Urzędu.

Termin załatwienia sprawy.

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty skarbowe.

Za wniosek – 5,00zł w znakach opłaty skarbowej.
Za każdy załącznik – 0,50zł w znakach opłaty skarbowej.
Za zezwolenie – 76,00zł w znakach opłaty skarbowej.
Podstawa prawna – na podstawie art.1 ust.1 pkt.1 lit a) i d) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960 z późniejszymi zmianami) oraz części I ust.1 i 2 kol.3 i części IV ust.44 pkt 2 kol.3 załącznika do w/w ustawy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu codziennie w godzinach od 8,00 do 10,00 i do 11,00 do 14,15, a we wtorki od 8,00 do 10,00 i od 11,00 do 15,15.

Wydział prowadzący sprawę.

Wydział Gospodarki Miejskiej – specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, pokój nr 17 na I piętrze w Małym Ratuszu – tel. 675-22-91, w. 48.

Tryb odwoławczy.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji . Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu.

Opłata skarbowa od odwołania.

Za odwołanie – 5,00zł w znakach opłaty skarbowej.
Za każdy załącznik – po 0,50zł w znakach opłaty skarbowej.
Podstawa prawna – na podstawie art.1 ust.1 pkt.1 lit a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960 z późniejszymi zmianami) oraz części I ust.1 i 2 kol.3 załącznika do w/w ustawy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu codziennie w godzinach od 8,00 do 10,00 i do 11,00 do 14,15, a we wtorki od 8,00 do 10,00 i od 1,100 do 15,15.

Uwagi.

- W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek powinien zawierać dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres) wszystkich współwłaścicieli oraz powinien być przez nich podpisany.
- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub niekompletnego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-02-04 12:22

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-02-04 12:44

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.