BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR II/15/02
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 5 grudnia 2002r.

w sprawie: wzoru formularzy podatku rolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 i art.6a ust.11ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz.431, z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91 poz.409, z 1997r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108 poz.681, z 2001r. Nr 81 poz.875 oraz zm. z 2002r. Nr 200, poz.1680), uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Wierzbowski

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2003-07-04 09:43

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.