BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm)

Burmistrz Miasta Chełmży

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
 2. przeciwdziałania patologiom społecznym,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. ratownictwa i ochrony ludności,
 7. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Tekst ogłoszeń konkursowych, zawierający:

 1. rodzaj  zadań,
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2014,
 3. zasady przyznawania dotacji,
 4. termin i warunki realizacji zadań,
 5. termin składania ofert,
 6. tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
 7. wysokość środków przeznaczonych w roku 2013 na realizację zadań tego samego rodzaju będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie,

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży: www.chelmza.pl

Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak również   szczegółowe informacje o konkursie oraz pełne teksty ogłoszeń konkursowych można pobrać: - ze strony internetowej www.chelmza.pl ,

- w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2:

- w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, tel. 675 22 91 lub 639 23 42.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu):

 1. w terminie do dnia 27 stycznia 2014 roku, do godz.15.00 – jeśli dotyczą zadań realizowanych w ciągu 2014 roku lub zadań, które będą realizowane w I półroczu 2014 roku;
 2. w terminie do dnia 5 maja 2014 roku, do godz. 15.00 – jeśli dotyczą zadań krótkoterminowych,  które będą realizowane  w II półroczu 2014 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do  Urzędu Miasta Chełmży.

                                                                                     Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                             Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-12-27 10:59

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-12-27 10:59

« wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.