BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadr w Centrum Usług Wspólnych w Chełmży


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadr w Centrum Usług Wspólnych w Chełmży

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze ds. kadr

W wyniku wstępnej oceny ( I etapu ) na ww. stanowisko urzędnicze do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu Dyrektora Centrum z dnia 31.07.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY NA STANOWISKO Pracownika socjalnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY NA STANOWISKO Pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Chełmży

Urząd Miasta Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na wolne stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

w Urzędzie  Miasta Chełmży

 

             W wyniku zakończenia procedury naboru na. stanowisko  Kierownika Jednostki Realizującej Projekt został wybrany  Pan  Krzysztof BILSKI  zamieszkały w  Chełmży.

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

 

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  Pan Krzysztof Bilski spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Wybrany kandydat uzyskał wyższe noty ze znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku oraz w zakresie doświadczenia zawodowego spośród dwóch kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne i spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

 (-) Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-12-07 11:07

Nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży.

Nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw księgowości i rozliczeń w Jednostce Realizującej Projekt Urzędu Miasta Chełmży

Urząd Miasta Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na wolne stanowisko do spraw  księgowości i rozliczeń

w Jednostce Realizującej Projekt

Urzędu  Miasta Chełmży

 

             W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko  została wybrana  Pani  Izabela STOLARSKA zamieszkała w  Chełmży.

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  Pani Izabela Stolarska spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Wybrany kandydat uzyskał najwyższe noty ze znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku oraz w zakresie doświadczenia zawodowego.

Burmistrz Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw księgowości i rozliczeń w Jednostce Realizującej Projekt Urzędu Miasta Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-29 12:25

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. księgowości i rozliczeń w Jednostce Realizującej Projekt Urzędu Miasta Chełmży

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko

ds. księgowości i rozliczeń

 w Jednostce Realizującej Projekt

Urzędu Miasta Chełmży

 

Informuje się, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.  Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Izabela Stolarska Chełmża
2. Tomasz Antoni Wojtaś Chełmża

                                                  Przewodniczący Komisji

/- /  mgr  Marek Kuffel

(Zastępca Burmistrza)

drukuj (LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. księgowości i rozliczeń w Jednostce Realizującej Projekt Urzędu Miasta Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-29 12:15

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY NA STANOWISKO ds. świadczeń wychowawczych

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - samorządowego zakładu budżetowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - samorządowego zakładu budżetowego

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw świadczeń wychowawczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - samorządowego zakładu budżetowego

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - samorządowego zakładu budżetowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY NA STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

nformuje się, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etatu rekrutacji zakwalifikowali się następujące kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY NA STANOWISKO

ds. obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej. Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko ds. obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej
  • opublikował: Paweł Zdrojewski
   data publikacji: 2018-01-16 15:49
  • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-16 15:49
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2018-01-16 15:51

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA W RAMACH PROJEKTU „NIE BĄDŹ SAMOTNY” W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Mania, zamieszkała w Chełmży.

Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

Nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo- Księgowym Urzędu Miasta Chełmży.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo- Księgowym Urzędu Miasta Chełmży.

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.

Urząd Miasta Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na wolne stanowisko do spraw

sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich

Urzędu  Miasta Chełmży

 

 W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko  została wybrana Pani Wioleta DERKOWSKA zamieszkała w  Chełmży.

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzam, że Pani  Wioleta Derkowska spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Wybrana kandydatka uzyskała najwyższe noty ze znajomości przepisów niezbędnych na stanowisku do spraw sportu, turystyki i rekreacji.

Burmistrz Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-20 14:52
  • opublikował: Paweł Zdrojewski
   data publikacji: 2017-09-27 11:48
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-09-27 11:49

NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

            Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

1. Pani Lewandowska Ewa

2. Pani Kałużna Jolanta

3. Pani Kierzkowska Alina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzam, że wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko opiekuna/ki osoby niesamodzielnej.

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-09-27 11:49

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży

Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY, UL. TUMSKA 10

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 i § 5oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych
w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-03-23 08:15

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-03-21 09:31

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracownika socjalnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw
inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych


W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko została wybrana

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy  ds. świadczeń wychowawczych


1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie  -   wyższe  (magisterskie)
d)    dwuletni staż pracy zawodowej,
e)    nieposzlakowana  opinia,
f)    brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:
a)   dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFICCE ( MS WORD i MS EXCEL)) oraz innych urządzeń biurowych ,
b)   znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
c)   umiejętność kontaktu z klientem, sprawna organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
    
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)   przyjmowanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,        
b)   sporządzanie i kompletowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
c)   wydawanie decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych,
d)   wprowadzanie danych do systemu informatycznego, łącznie z bieżącą ich aktualizacją oraz obsługa systemów teleinformatycznych,
e)   sporządzanie list wypłat poszczególnych świadczeń wychowawczych i przekazywanie ich wydziałowi finansowo-księgowemu Urzędu Miasta  Chełmży,
f)   opracowywanie bilansu potrzeb i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń wychowawczych,
       
4.    Warunki pracy na stanowisku
Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19.  Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko  pracy jest związane z pracą przy komputerze.


5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .
        
6.  Wymagane dokumenty:
             a)  list motywacyjny,
             b)  życiorys (CV) ,
             c)  kserokopia  dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
             d)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów,
             e)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
             f)  oświadczenie o niekaralności,    
             g)  kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.                                                                                                                                                                                            

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży  - pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży”  w  terminie do dnia  15 marca 2016  r. włącznie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych  ofert nie zwracamy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i  MOPS przy ul. Gen. J. Hallera 2 i 19.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z  późn.  zm.) oraz ustawą z  dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).


                                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                                        /-/  mgr Hanna Maciejewska

 

Chełmża, dnia    04.03.2016 r.

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Maciejewska
  data wytworzenia: 2016-03-04
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-03-04 12:42

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Urzędzie Miasta Chełmży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko do spraw
mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Urzędzie Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.