BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży

Chełmża, dnia 28.07.2016 r.

GKM.6220.8.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia

że w dniu 28 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4 – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży tj.:

- karta nr 71/2016 – wniosek,

- karta nr 92/2016 – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

- karta nr 93/2016 – opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy,

- karta nr 94/2016 – postanowienie.

- karta nr 95/2016 – decyzja.

W związku z powyższym informuję, iż z treścią decyzji oraz całą dokumentacją postępowania można się zapoznać w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2, pok. Nr 17 w godzinach od 800 do 1430, tel. 56 638-23-48, w dniach pracy Urzędu Miasta Chełmży.

drukuj (OBWIESZCZENIE wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-07-28 11:45

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.