BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A.

Chełmża, dnia 24.08.2016 r.

GKM.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm) oraz art. 8 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż:

            W dniu 24 sierpnia 2016 r. organ dokonujący obwieszczenia wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Chełmży z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 17 (tel. 56 639-23-48) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1430.

            Dane o przedmiotowym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży na stronie www.bip.chelmza.pl w zakładce, Informacje i ogłoszenia  –  ochrona środowiska tj.:

- karta nr 79/2016 – wniosek,

- karta nr 107/2016 – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

- karta nr 108/2016 – opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy,

- karta nr 109/2016 – postanowienie.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A.)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-08-24 14:40

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.