Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża

Chełmża, dnia 01.09.2016 r.

GKM.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia

że w dniu 1 września 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży tj.:

- karta nr 79/2016 – wniosek,

- karta nr 107/2016 – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

- karta nr 108/2016 – opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy,

- karta nr 109/2016 – postanowienie.

- karta nr 115/2016 – decyzja.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz złożyć odwołanie w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2, pok. Nr 17 w godzinach od 800 do 1430, tel. 56 638-23-48, w dniach pracy Urzędu Miasta Chełmży.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

drukuj (OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża)

Metryka

  • [treść archiwalna]
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-09-01 13:57

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55303
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-18 14:42

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4929268
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-06 13:12

Stopka strony