BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża.

Chełmża, dnia 21.12.2016 r.

GKM.602.3.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm) w związku z art. 29 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że:

Organ dokonujący obwieszczenia przystąpił do opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża.

Dane o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowych dokumentów umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży:

- projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej - karta Nr 166/2016,

- Prognoza oddziaływania na środowisko- karta Nr 167/2016.

Z treścią ww. Planu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Chełmży, z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 17, w godzinach od 7:00 do 15:00, tel. 56 639-23-48.

W przedmiocie sprawy można składać w formie pisemnej uwagi i wnioski. Przedmiotowe uwagi i wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Chełmży, z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 2 w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag i wniosków wniesionych do treści ww.  dokumentów jest Burmistrz Miasta Chełmży.

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża.)

  • autor informacji: Zdzisław Stasik
    data wytworzenia: 2016-12-21
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2016-12-21 07:35

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.