BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E

Chełmża, dnia 12.06.2017 r.

 

GKM.6220.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm) oraz art. 8 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż:

            W dniu 12 czerwca 2017 r. organ dokonujący obwieszczenia wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży złomu stalowego oraz metali kolorowych na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej w Chełmży, działka nr 5/5 z obrębu 14 – EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska, ul. Chełmińska 27A, 86-230 Lisewo.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Chełmży z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 17 (tel. 56 639-23-48) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1430.

            Dane o przedmiotowym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży na stronie www.bip.chelmza.pl w zakładce, Informacje i ogłoszenia  –  ochrona środowiska tj.:

- karta nr 33/2017 – wniosek,

- karta nr 46/2017 – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

- karta nr 47/2017 – opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy,

- karta nr 48/2017 – postanowienie.

 

 

  B U R M I S T R Z

mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (O B W I E S Z C Z E N I E)

  • opublikował: Paweł Zdrojewski
    data publikacji: 2017-06-13 15:06
  • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 15:07

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.