BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

Chełmża, dnia 09.05.2019 r.

GKM.6220.11.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

            Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 8 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia, iż:

            W dniu 9 maja 2019 r. organ dokonujący obwieszczenia wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

            Z treścią postanowienia nakładającego obowiązek wykonania raportu, wnioskiem i kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opiniami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Chełmży z siedzibą przy ulicy Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 17 (tel. 56 639-23-48) w dniach o poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1430.

            Dane o przedmiotowym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży na stronie www.bip.chelmza.pl w zakładce, Informacje i ogłoszenia  –  ochrona środowiska tj.:

- karta nr 37/2018 – wniosek;

- karta nr 28/2019 – opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku;

- karta nr 29/2019 – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu;

- karta nr 30/2019 – opinia Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

- karta nr 37/2019 – postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

  B U R M I S T R Z

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.)

  • autor informacji: Krzysztof Kubera
    data wytworzenia: 2019-05-09
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2019-05-09 14:54

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.