BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Zarządzenie nr 7/GKM/05 BM Chełmży z dnia 26.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego.
Zarządzenie nr 17/GKM/05 BM Chełmży z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Sienkiewicza 25-25a.
Zarządzenie nr 18/GKM/05 BM Chełmży z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zwrotu nieruchomości.
Zarządzenie nr 20/GKM/05 BM Chełmży z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu „Akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży – 2005r.”.
Zarządzenie nr 21/GKM/05 BM Chełmży z dnia 21.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu komunalnego w celu ustawienia letniej kawiarenki na Rynku.
Zarządzenie nr 22/GKM/05 BM Chełmży z dnia 21.03.2005 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie nr 23/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24.03.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 16.
Zarządzenie nr 24/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24.03.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 14.
Zarządzenie nr 25/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24.03.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-01-06 09:49
Zarządzenie nr 26/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24.03.2005 r. w sprawie wykupu współwłasności w gruncie i sprostowania współudziałów.
Zarządzenie nr 27/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24.03.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 18.
Zarządzenie nr 29/FK/05 BM Chełmży z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2004 rok.
Zarządzenie nr 44/GKM/05 BM Chełmży z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł .
Zarządzenie nr 45/GKM/05 BM Chełmży z dnia 25.04.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 10.
Zarządzenie nr 46/GKM/05 BM Chełmży z dnia 25.04.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Kościuszki 12.
Zarządzenie nr 48/GKM/05 BM Chełmży z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży wraz z dostawą i montażem palników.
Zarządzenie nr 52/GKM/05 BM Chełmży z dnia 5.05.2005 r. w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie nr 54/GKM/05 BM Chełmży z dnia 12.05.2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie nr 55/GKM/05 BM Chełmży z dnia 18.05.2005 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie nr 58/GKM/05 BM Chełmży z dnia 23.05.2005 r. w sprawie wyboru wykonawcy na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży wraz z dostawa i montażem palników gazowych.
Zarządzenie nr 59/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie nr 60/GKM/05 BM Chełmży z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie nr 65/GKM/05 BM Chełmży z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. gen. Bema 28.
Zarządzenie nr 72/GKM/05 BM Chełmży z dnia 4.07.2005 r. w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Zarządzenie nr 73/GKM/05 BM Chełmży z dnia 4.07.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Głowackiego 1.
Zarządzenie nr 77/FK/05 BM Chełmży z dnia 29.07.2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2005-08-09 10:46
Zarządzenie nr 78/FK/05 BM Chełmży z dnia 29.07.2005 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2006 rok.
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2005-08-09 10:50
ZARZĄDZENIE NR 86 /SOB / 05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług obowiązujących w Urzędzie Miasta Chełmży.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-08-30 13:26
Karty usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełmży
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-08-30 13:33
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-06 12:12
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-08-31 12:10
Zarządzenie nr 115/GKM/05 BM Chełmży z dnia 25.10.2005 r. w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2006 – 2008.
Zarządzenie nr 123/GKM/05 BM Chełmży z dnia 18.11.2005 r. w sprawie zamiany piwnic w budynku przy ul. Szewskiej 25.
Zarządzenie nr 130/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 listopada 2005 r.
zmieniające zarządzenie nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy.
Zarządzenie Nr 132 / SOB / 2005 Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 133/SOB/05 Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30.11.2005r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i określenia jego regulaminu.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-12-01 11:32
Zarządzenie Nr 134/SOB/05 Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30.11.2005r.
w sprawie przyjęcia regulamin konkursu ofert organizacji pozarządowych
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-12-01 11:40
ZARZĄDZENIE NR 135/GKM/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie wyboru wykonawcy na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2006 - 2008.
ZARZĄDZENIE NR 137/GKM/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 8 grudnia 2005r.
w sprawie wyboru wykonawcy na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej gminy miasto Chełmża w latach 2006 - 2008.
ZARZĄDZENIE NR 126/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-12-09 09:40
ZARZĄDZENIE NR 127/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Chełmży na 2005 rok.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-12-09 09:33

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.