BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 

           ZARZĄDZENIE NR 7/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.3 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ) zarządza się co następuje :
§ 1. Zatwierdza się tryb postępowania- przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego.
§ 2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                                                     Burmistrz Miasta Chełmży


                                                                                       mgr Jerzy Czerwińskidrukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 26.01.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-01-27 12:31

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.