BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 18/GKM/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 18 marca 2005 r.


 


w sprawie zwrotu nieruchomości


 


 


 


              Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), art.209 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr  16, poz. 93,  Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, Dz. U. z 1976 r. Nr 19, poz. 122, Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147, Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210, Dz. U. z 1984 r. Nr 45, poz. 242, Dz. U. z 1985 r. Nr 22, poz. 99, Dz. U. z 1989 r. Nr 3, poz. 11, Dz. u. z 1989 r. Nr 33, poz. 175, Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Dz. U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321, Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464, Dz. U. 1991 r. Nr 107, poz. 464, Dz. U. z 1991 r. Nr 115, poz. 496, Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Dz. U. z 1994 r. Nr 105, poz. 509, Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388, Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Dz. U. z 1995 r. Nr  141, poz. 692, Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Dz. U. z 1996 r. Nr 139, poz. 646, Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703, Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, Dz. U. z 1997 r. Nr 117, poz. 751, Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 758, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532, Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 855, Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857, Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191, Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1638, Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592, Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Dz. U. z  2003 r. Nr 124, poz. 1151, Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783)  zarządzam, co następuje:


 


 


 


   § 1. Zobowiązuje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Chełmży działający jako zarządca nieruchomości do zwrotu budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 169 z obrębu 4 o powierzchni 675 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 58349, położonego w Chełmży przy ulicy Bł. Juty 3 na rzecz jednego z jej współwłaścicieli Pana Włodzimierza Drost i jego żony Ireny i zaprzestania prowadzenia zarządu tą nieruchomością.


 


 


   § 2. Ustala się termin dokonania rozliczenia finansowego i przekazania nieruchomości na dzień 31 marca 2005 r..


 


 


   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Chełmży.


 


 


   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


                                                                                               BURMISTRZ


                                                                                       mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 18.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-03-21 12:43

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.