BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr  25/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 24 marca 2005 r.


 


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych


 


 


           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), § 2 Uchwały nr XLVII/325/98 z dnia 27 marca 1998 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata      z a r z ą d z a   się,  c o  n a s t ę p u j e:


 


 


 


   § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowe, stanowiące własność gminy Miasto Chełmża, położone w Chełmży przy ul. Moniuszki 39 i 41 oraz Piastowskiej 34 oznaczone według ewidencji gruntów numerami:


 


-          14/4 i 17/29 z obrębu 16 o łącznej powierzchni 692 m2


-          14/3 i 17/28 z obrębu 16 o łącznej powierzchni 732 m2


-          14/2 z obrębu 16 o powierzchni 1084 m2


 


Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgi wieczyste 2008 i 55492.


 


   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.


 


   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


                                                                                              BURMISTRZ


                                                                                       mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 24.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-03-31 10:37

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.