BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 44/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 22 kwietnia 2005r


 


w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie  600.000,00 zł .


 


 Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.3 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ) zarządza się co następuje


 


§ 1.Zatwierdza się tryb postępowania – przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie  600.000,00 zł.  


 


§2.Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zakresu wymienionego w § 1. 


 


§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.


 


§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


                              


 


                                                                                 Burmistrz Miasta Chełmży


 

                                                                                    mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 22.04.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-04-22 10:21

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.