BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 52/GKM/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 5 maja 2005 r.


 


w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego.


 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 903, Dz. U. Z 2000 r., Nr 29, poz. 355, Dz. U. Z 2004 r., Nr 141, poz. 1492)  i Uchwały nr XLVII/325/98 z dnia 27 marca 1998 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza się, co następuje:


 


 


§ 1. Wyodrębnia się lokal mieszkalny nr 10 jako samodzielny lokal mieszkalny w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej numerem 61/18 z obrębu 6 przy ul. Kościuszki 10 o powierzchni 52,00 m2 powstały z lokalu komunalnego oraz za zgodą współwłaścicieli nieruchomości, części wspólnej (strychu).


 


§ 2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 5200/124822 części we własności części wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących  wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu.


 


§ 3. Lokal mieszkalny nr 10 stanowi własność n/w współwłaścicieli nieruchomości w udziałach:


-          Bernadeta Lech, Andrzej Lech, Ryszard Lech, Małgorzata Chatłas – 302/5200


-          Krystyna i Henryk Dąbrosz – 84/5200


-          Arkadiusz Lis – 172/5200


-          Małgorzata i Janusz Budzikowscy, Jolanta i Leszek Lewandowscy – 410/5200


-          Gmina Miasto Chełmża – 4232/5200


 


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej oraz współwłaścicielom nieruchomości.


 


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 05.05.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-05-05 13:51

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.