BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE  NR  54/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia  12 maja 2005 r.


 


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.


 


      Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r.  Nr  261, poz. 2603 i Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 27820 ) i uchwały Nr XLVII/325/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 marca 1998 r. z późn. zm. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata   z a r z ą d z a   s i ę , co  n a s t ę p u j e :


 


§ 1.  Przeznacza     się      do     sprzedaży   na    rzecz Pani   Marii Rozwarskiej  lokal mieszkalny nr  14,   zajmowany  na   podstawie  umowy najmu lokalu mieszkalnego, stanowiący własność komunalną gminy Miasto Chełmża,   położony     przy    ulicy    ks. P. Skargi 8 o   powierzchni   46,15 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju  położonego na parterze  budynku. Do  lokalu  przynależeć  będzie   pomieszczenie piwnicy  o   powierzchni  4,80 m2 . 


                               


§ 2.  Z  własnością   lokalu  związany  będzie  udział  wynoszący 4615/214565  części we własności  części   wspólnych   budynku   i   jego  urządzeń nie służących wyłącznie  do użytku  właścicieli  poszczególnych   lokali oraz taki sam udział  w  prawie własności gruntu, na którym  znajduje  się budynek.


 


§ 3. Wartość  lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi    29.770,00 zł,  natomiast  cenę lokalu    ustala    się w wysokości 14.885,00 zł po zastosowaniu 50 % bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty należności gotówką.                                                                                                          


 


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.                                                             


 


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


                                                                                           BURMISTRZ


                                                                                    mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 12.05.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-05-19 09:16

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.