BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 58/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 23 maja 2005r.


  


w sprawie wyboru wykonawcy na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży wraz z dostawa i montażem palników gazowych.


 


 


Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.18, art.39 oraz art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:


 


   § 1. Zatwierdza się wybór oferty Pani Bożeny Polewki zamieszkałej w Grudziądzu przy ulicy Tulipanowej 21, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLSTAL z siedzibą przy ulicy Legionów 1, 86-300 Grudziądz (NIP 876-107-41-92), przy cenie wynoszącej 48.556,00 zł brutto z VAT (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) jako wykonawcę budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży wraz z dostawą i montażem palników gazowych.


 


   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.


 


   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


                                                                                             

B U R M I S T R Z

                                                                                          mgr  Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 23.05.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-05-24 14:20

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.