BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

                                  ZARZĄDZENIE  NR  60/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia  24 maja 2005 r.


 


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.


 


      Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r.  Nr  261, poz. 2603 i Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 27820 ) i uchwały Nr XLVII/325/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 marca 1998 r. z późn. zm. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata   z a r z ą d z a   s i ę,  co  n a s t ę p u j e :


 


  § 1.  Przeznacza     się      do     sprzedaży   na    rzecz Państwa Jolanty i Andrzeja Miś lokal mieszkalny nr  2,   zajmowany  na   podstawie  umowy najmu lokalu mieszkalnego, stanowiący własność komunalną gminy Miasto Chełmża,   położony przy ulicy Toruńskiej 2 o   powierzchni   66,36 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju położonego na parterze  oficyny budynku. Do  lokalu  przynależeć  będzie   pomieszczenie piwnicy  o   powierzchni  1,47 m2 . 


                               


   § 2.  Z  własnością   lokalu  związany  będzie  udział  wynoszący 6783/74887  części we   własności  części   wspólnych   budynku   i   jego  urządzeń nie służących wyłącznie  do użytku  właścicieli  poszczególnych   lokali  oraz  taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym  znajduje  się budynek.


 


   § 3. Wartość  lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego  wynosi  32.450,00 zł,  natomiast cenę lokalu  ustala  się  w wysokości 16.225,00 zł po zastosowaniu 50 % bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty należności gotówką.                                                                                                          


 


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.                                                             


 


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


                                                                                          BURMISTRZ


                                                                                   mgr Jerzy Czerwiński 

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 24.05.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-05-30 13:53

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.