BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 65/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia  8 czerwca 2005 r.


 


 


w sprawie  nie wykonania  prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. gen. Bema 28.


 


 


                 Na podstawie art.109 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782), z a r z ą d z a  s i ę , c o  n a s t ę p u j e :


 


 


 


  § 1. Postanawia się nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości położonej w   Chełmży przy ul. gen. Bema 28, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 200/2 w obrębie 9 o pow.0.08.90 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 27644, stanowiącej własność  Zygmunta i Zofii małżonków Muszytowskich, w odniesieniu do której w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jolanty Szmańda-Czerkawskiej w Toruniu za  Repertorium A nr 2872/2005 sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży z dnia 2.06.2005 r. na rzecz :


       Jerzego Józefa i Haliny małżonków Pieńczewskich.


 


  § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.


 


  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


                                                                                          BURMISTRZ


                                                                                   mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 8.06.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-06-13 10:10

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.