BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr  72 /GKM/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 4 lipca 2005 r.


 


 


w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego.


 


 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 903, Nr 29, poz. 355, oraz z 2004 r., Nr 141, poz. 1492)  i Uchwały nr XLVII/325/98 z dnia 27 marca 1998 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza się, co następuje:


 


 


§ 1. Wyodrębnia się lokal mieszkalny nr 18 jako samodzielny lokal mieszkalny w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej numerem 61/3 z obrębu 6 przy ul. Głowackiego 1 o powierzchni 26,04 m2 powstały z lokalu komunalnego oraz za zgodą współwłaścicieli nieruchomości, z części wspólnej (strychu).


 


§ 2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 2604/100589 części we własności części wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących  wyłącznie do użytku właścicielom poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu.


 


    § 3. Lokal mieszkalny nr 18 stanowi własność n/w współwłaścicieli nieruchomości w udziałach:


-          Anna, Magdalena i Agnieszka Piórkowskie  – 65/2604


-          Józef i Halina Tworek  – 50/2604


-          Helena Pawłowska  – 19/2604


-          Mieczysław i Monika Zalewscy – 64/2604


-          Andrzej i Elżbieta Majerowscy – 32/2604


-          Zbigniew i Jolanta Rajewscy – 40/2604


-          Krystyna Majchrzak – 32/2604


-          Damian i Wiesława Demiańczuk – 27/2604


-          Gmina Miasto Chełmża – 2275/2604


 


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej oraz współwłaścicielom nieruchomości.


 


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


                                                                                           BURMISTRZ


                                                                                   mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-07-06 08:33

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.