BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony


Zarządzenie

Nr 132 / SOB / 2005

Burmistrza Miasta

Chełmży

z dnia 30 listopada 2005 roku


w sprawie

powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami

pozarządowymi


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku


o

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519, z 2002 r. Nr 23, poz.

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,


z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr


116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) i

rozdziału VII Wieloletniego

Programu

Współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi

przyjętego uchwałą

Nr XXVI/ 213/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia

29 listopada 2005 r.,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Panią Teresę Nowicką na koordynatora do spraw współpracy

z organizacjami

pozarządowymi.

§ 2. Wykonanie

zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


                                                                 Burmistrz Miasta


                                                               mgr Jerzy czerwiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2005-12-01 11:31

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.