BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 137/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 8 grudnia 2005r.


w sprawie wyboru wykonawcy na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej gminy miasto Chełmża w latach 2006 - 2008.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.18, art.39 i art.91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się wybór Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ALDOM” s.c. Górki & Sokołowski z siedzibą przy ulicy M.Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu jako wykonawcy utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej gminy miasto Chełmża w latach 2006 - 2008, przy cenie wynoszącej 179.507,00zł brutto z VAT za 2006r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 8.12.2005
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2005-12-08 14:00

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.