BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu: składowania materiałów, ustawienia rusztowań oraz urządzeń związanych z budową lub remontem budynku, umieszczania elementów budynku.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej.

3. Podstawa prawna:

 - art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000r nr 98 poz. 1071 z późn. zm. )

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481)

- Uchwała Rady Miejskiej Chełmży Nr VII/45/11 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży.

4. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego na prawach wyłączności.

2) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1 : 500, z  podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcie pasa drogowego przez urządzenie infrastruktury technicznej nie związane potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

5. Opłaty:

1) Nie podlega opłacie skarbowej.

2) Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego pobiera się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 a. składowanie materiałów, ustawienie rusztowań oraz urządzeń związanych z budową lub remontem budynku - 0,40 zł

 b. umieszczanie elementów budynku - 0,10 zł

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej – Ireneusz Pawlikowski – pokój nr 18a,

tel. 56 639 23 38

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:27
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-04 07:49
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:28

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.