BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Ewidencja kąpielisk w mieście Chełmża

 • autor informacji: Marek Dzielski
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-06-06 12:18
 • autor informacji: Marek Dzielski
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-06-06 12:17

Ocena jakości wody do kąpieli w Jeziorze Chełmżyńskim

 • autor informacji: Wioleta Derkowska
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-06-21 13:01
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-11 13:07
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-11 13:06
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-27 10:44

PROJEKT PN „NIE BĄDŹ SAMOTNY”

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje w okresie
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. projekt pn. „Nie bądź samotny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2017 rok.

Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 2 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:

 • rodzaj przedsięwzięcia,
 • uzasadnienie jego celowości,
 • wielkość koniecznych nakładów finansowych,
 • źródła finansowania.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 639 – 23 – 37.

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia 18.08.2016 r.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-08-18 09:02
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 09:02

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2016 rok.

Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 2 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:

 • rodzaj przedsięwzięcia,
 • uzasadnienie jego celowości,
 • wielkość koniecznych nakładów finansowych,
 • źródła finansowania.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 639 23 37.

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia 17.08.2015 r.

drukuj (KOMUNIKAT)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-17 12:17

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie rozbudowy dróg powiatowych poprzez budowę dróg rowerowych
 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2014-12-30 11:18

drukuj ()

 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2014-12-30 11:16

Obwieszczenie ministra Infrastruktury i Środowiska

drukuj (Obwieszczenie ministra Infrastruktury i Środowiska)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-05-29 11:32

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności lub już je uzyskały.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

drukuj (OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-04-09 10:37
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-04-09 10:40

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-04-09 10:37

Obwieszczenia Starosty Toruńskiego

Obwieszczenia Starosty Toruńskiego

drukuj ()

 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2013-10-21
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2013-10-21 09:29

KOMUNIKAT

Informujemy, iż Gmina Miasto Chełmża uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 9 września 2013 roku

Stosownie do zapisów § 25 Uchwały Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, Burmistrz Miasta informuje

KOMUNIKAT

Informujemy, iż Gmina Miasto Chełmża uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-31 12:21
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-31 12:20

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2014 rok.
Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 12 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:
- rodzaj przedsięwzięcia,
- uzasadnienie jego celowości,
- wielkość koniecznych nakładów finansowych,
- źródła finansowania.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 675 – 22 – 91, wew. 37.

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Jerzy Czerwiński


Chełmża, dnia 29.07.2013 r.

drukuj (KOMUNIKAT)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-29 13:22

INFORMACJA O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW

W związku z nastaniem okresu wiosennego, corocznie powtarza się problem wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych i innych terenach. Taka sytuacja powoduje występowanie pożarów skutkujących dużymi stratami materialnymi.

Informacja o rozpoczęciu funkcjonowania CEIDG

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2011 r. rozpoczyna funkcjonowanie Centrala Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej usprawni ona proces rejestracji działalności gospodarczej oraz umożliwi uzyskanie podstawowych informacji o przedsiębiorcach przez Internet.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu funkcjonowania CEIDG)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2011-07-22 13:13
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-22 13:17
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2011-07-22 13:14
 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2012.09.12
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2012-09-21 12:46
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2010-02-15 10:59
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-03-30 11:00
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2008-06-16 11:14
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-30 11:01

drukuj ()

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2003-07-10 11:25
Komunikat o zmianie numeru konta bankowego Urzędu Miasta
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2008-07-01 11:44
Przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2008-07-01 11:56

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.