Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za IV kwartał 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2021-02-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2021-02-23 09:29

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za IV kwartał 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2021-02-23 09:26

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za III kwartał 2020 r.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za III kwartał 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-10-22 13:35

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I półrocze 2020 r.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I półrocze 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-08-31 14:14

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za II kwartał 2020 r.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za II kwartał 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-07-22 11:35

Bilanse za 2019 r.

drukuj (Bilanse za 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-06-03 11:47

• Informacja z wykonania budżetu gminy miasto Chełmża, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2019 r.

drukuj (• Informacja z wykonania budżetu gminy miasto Chełmża, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-05-14 13:49

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I kwartał 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-20
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-20 11:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-20
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-20 11:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-14
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-14 12:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2020-05-13
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-05-13 13:34

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I kwartał 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-05-13 13:32

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2019 rok

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2019 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2020-03-27
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-03-30 12:18

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za IV kwartał 2019 r.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za IV kwartał 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-02-21
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-02-21 07:37

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za III kwartał 2019 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-10-29 15:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-10-29 15:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-10-29 15:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-10-29 15:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-10-29 15:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2019-10-29
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-10-29 15:08

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za III kwartał 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-10-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-29 15:05

ZARZĄDZENIE NR 111/FK/19 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-09-11 12:15

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za II kwartał 2019 r.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za II kwartał 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-08-01 11:02

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Chełmża sporządzony na dzień 31-12.2018 r.

drukuj (Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Chełmża sporządzony na dzień 31-12.2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-25 14:44

Informacja z wykonania budżetu gminy miasto Chełmża, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2018 r.

drukuj (Informacja z wykonania budżetu gminy miasto Chełmża, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-16 14:44

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I kwartał 2019 r.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I kwartał 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-04-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-04-29 09:57

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2018 rok

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2018 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-03-29 14:07

Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok (bilanse).

drukuj (Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok (bilanse).)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-05-13 08:11
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 08:34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za IV kwartał 2018 r. - tabelaryczne

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za IV kwartał 2018 r. - tabelaryczne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-02-22 12:26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za III kwartał 2018 r. - tabelaryczne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-23 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-25
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-25 09:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-23 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-26
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-26 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-23 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-25
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-25 09:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-23 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-23
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-23 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
   data wytworzenia: 2018-10-25
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-25 09:12

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za III kwartał 2018 r. - tabelaryczne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-23 09:12

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2018 roku.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2018 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2018-08-28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-03-29 14:03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za II kwartał 2018 r. - tabelaryczne

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chełmży za II kwartał 2018 r. - tabelaryczne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-07-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-07-25 09:28

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2017 rok

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2017 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-04-09 11:17

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2017-08-30
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-09-22 12:08

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2016 rok

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2016 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-03-31 09:29

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2016 roku.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2016 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-09-05 10:50

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2015 rok

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2015 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-04-01 13:29

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2015 roku.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2015 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-09-16 10:14

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2014 rok.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2014 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-04-01 08:32
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 09:36

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2013 rok.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2013 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2014-04-01 10:38
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 09:36

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2012 rok.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2012 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2013.03.28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2013-05-09 08:35
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 09:35

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2011 rok

drukuj (Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2011 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Lulka
  data wytworzenia: 2012.03.28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2012-04-20 10:24

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2011-09-05 13:43
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2007-09-10 11:06
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2006-09-07 11:32
Sprawozdanie budżetowe za 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-03-24 13:56
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 r.

drukuj (Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2004-09-10 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-23 09:29

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu