Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie odnawialnego źródła energii.

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie odnawialnego źródła energii.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2021-08-31 14:22

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23.06.2021 r., informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zastąpieniu istniejącej części tlenowej zakładowej oczyszczalni ścieków, projektowaną częścią tlenową oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie jest działaniem modernizacyjnym, mającym na celu zwiększenie skuteczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych, realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4 z obrębu 14 przy ul. Bydgoskiej w Chełmży. – inwestor Nordzucker Polska S.A., Zakład w Chełmży, ul. Bydgoskiej 4, 87-140 Chełmża

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23.06.2021 r., informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zastąpieniu istniejącej części tlenowej zakładowej oczyszczalni ścieków, projektowaną częścią tlenową oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie jest działaniem modernizacyjnym, mającym na celu zwiększenie skuteczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych, realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4 z obrębu 14 przy ul. Bydgoskiej w Chełmży. – inwestor Nordzucker Polska S.A., Zakład w Chełmży, ul. Bydgoskiej 4, 87-140 Chełmża

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19.05.2021 r. informujące o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działki 4/6 z obrębu 17, w Chełmży, ul. Owocowa 2”. – inwestor SKR Sp.z o.o., ul. Strzygłowska 67FK 04-872 Warszawa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19.05.2021 r. informujące o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działki 4/6 z obrębu 17, w Chełmży, ul. Owocowa 2”. – inwestor SKR Sp.z o.o., ul. Strzygłowska 67FK 04-872 Warszawa.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 02.04.2021 r. informujące o wszczęciu postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działki 4/6 z obrębu 17, w Chełmży, ul. Owocowa 2”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 02.04.2021 r. informujące o wszczęciu postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów na terenie działki 4/6 z obrębu 17, w Chełmży, ul. Owocowa 2”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31.03.2021 r. informujące o wszczęciu postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na zastąpieniu istniejącej części tlenowej zakładowej oczyszczalni ścieków, projektowana częścią tlenową oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie jest działaniem modernizacyjnym, mającym na celu zwiększenie skuteczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych, realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4 z obrębu 14 przy ul. Bydgoskiej w Chełmży - inwestor Nordzucker Polska S.A., Zakład w Chełmży.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31.03.2021 r. informujące o wszczęciu postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na zastąpieniu istniejącej części tlenowej zakładowej oczyszczalni ścieków, projektowana częścią tlenową oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie jest działaniem modernizacyjnym, mającym na celu zwiększenie skuteczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych, realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4 z obrębu 14 przy ul. Bydgoskiej w Chełmży - inwestor Nordzucker Polska S.A., Zakład w Chełmży.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XX/162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XX/162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie 23 dni od dnia publikacji w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września   2001 r. o podpisie elektronicznym.

               Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                           

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                         -mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia  20 listopada   2020 r.

 

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XX/162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-11-20 11:32

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plażowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-09-01 11:58

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/2020 z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/2020 z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie 23 dni od dnia publikacji w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym.

               Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                           

                                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                          Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia  14 maja  2020 r.

 

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/2020 z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-05-15 13:24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XIII/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XIII/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie 23 dni od dnia publikacji w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

               Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                           

                                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

 

Chełmża, dnia  11 lutego  2020 r.

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XIII/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-11 13:49

Ocena jakości wody wodociągowej dla Miasta Chełmży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kubera
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2021-02-08 14:22

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66534
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-31 14:26:10