Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kubera
  data wytworzenia: 2023-04-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2023-04-06 13:36

Informacja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie zakazu wypalania traw.

drukuj (Informacja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie zakazu wypalania traw.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kubera
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2023-03-31 06:53

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji spalania paliwa stałego o mocy nie mniejszej niż 10MW (kocioł OKR-50, dwa kotły PR-23-M)” oraz „Budowie instalacji do magazynowania oleju opałowego o ładowności 172 MG”, na terenie Nordzucker Polska S.A., Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża - inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji spalania paliwa stałego o mocy nie mniejszej niż 10MW (kocioł OKR-50, dwa kotły PR-23-M)” oraz „Budowie instalacji do magazynowania oleju opałowego o ładowności 172 MG”, na terenie Nordzucker Polska S.A., Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża - inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16.02.2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: „Przebudowę istniejących zbiorników ziemnych oraz adaptacji istniejących zbiorników oczyszczalni ścieków na zbiorniki kondensatu" - inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16.02.2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: „Przebudowę istniejących zbiorników ziemnych oraz adaptacji istniejących zbiorników oczyszczalni ścieków na zbiorniki kondensatu"
- inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Wniosek w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczenia magazynowego na potrzeby uruchomienia lakierni dla zakładu produkcji konstrukcji metalowych na bazie procesu spawania i urządzeń kpl. dla przemysłu cukrowniczego w m. Chełmża, ul. Bydgoska 4, realizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 11/1 z obrębu 14 – inwestor Maguin-Chełmża Sp.z o.o., ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Wniosek w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczenia magazynowego na potrzeby uruchomienia lakierni dla zakładu produkcji konstrukcji metalowych na bazie procesu spawania i urządzeń kpl. dla przemysłu cukrowniczego w m. Chełmża, ul. Bydgoska 4, realizowanego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 11/1 z obrębu 14 – inwestor Maguin-Chełmża Sp.z o.o., ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Informacja Gminy Miasta Chełmża o uzyskaniu dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmży w latach 2021-2022” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” (umowa dotacji nr DT21100/OZ-az z 15.07.2021 r.).

Informacja Gminy Miasta Chełmża o uzyskaniu dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chełmży w latach 2021-2022” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” (umowa dotacji nr DT21100/OZ-az z 15.07.2021 r.).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 05.10.2022 r. informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na„Zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko, w związku ze zwiększeniem ilości rocznie zbieranych odpadów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 05.10.2022 r. informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na„Zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko, w związku ze zwiększeniem ilości rocznie zbieranych odpadów.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

             Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2021 r., poz.  ze zm.),

z a w i a d a m i a m

 

o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

             Podstawę prawną projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Rady Miejskiej Chełmży  nr  XV/131/20 z dnia 6 maja 2020  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla  terenu położonego przy ul. Chełmiński Przedmieście.

            Informuję    o    możliwości   zapoznania  się  z   niezbędną   dokumentacją  sprawy, tj:

-  uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływani na  

    środowisko,

-  prognozą oddziaływania na środowisko,

-  wymaganymi ustawą opiniami.

            Dokumentacja wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo– 15 ooa we wtorek od 8oo – 16oood dnia 19 maja 2022 r.  do dnia 20 czerwca 2022 r.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.bip.chelmza.pl/w zakładce:  Informacje i ogłoszenia.

            Uwagi i wnioski można składać  w terminie co najmniej 21 dni  od dnia ogłoszenia, z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, tj. do 7 lipca 2022 r.

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, adres e-mail: um@chelmza.

            Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

 

 

                                                                                                                       Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                                           mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2022-05-06 10:12

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XX/162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XX/162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie 23 dni od dnia publikacji w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września   2001 r. o podpisie elektronicznym.

               Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                           

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                         -mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia  20 listopada   2020 r.

 

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XX/162/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-11-20 11:32

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plażowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-09-01 11:58

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/2020 z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/2020 z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie 23 dni od dnia publikacji w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym.

               Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                           

                                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                          Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia  14 maja  2020 r.

 

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/2020 z dnia 6 maja 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-05-15 13:24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XIII/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XIII/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie 23 dni od dnia publikacji w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

               Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                           

                                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

 

Chełmża, dnia  11 lutego  2020 r.

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XIII/113/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-11 13:49

Ocena jakości wody wodociągowej dla Miasta Chełmży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kubera
  data wytworzenia: 2021-02-08
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2021-02-08 14:22

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82284
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-06 13:36:23