BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - HARMONOGRAM

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-08-16 12:33
 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-08-16 12:33

drukuj (BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - HARMONOGRAM)

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-08-16 12:33

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 – wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach 13-15 listopada 2017 r., komisja do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2018, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustaliła, że w urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 475 kart do głosowania. Na podstawie §13 i 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r., dokonano weryfikacji oddanych kart do głosowania.

Budżet obywatelski - głosowanie rozpoczęte

W dniach od 2 do 10 listopada br. można głosować w ramach budżetu obywatelskiego. Urny do głosowania umieszczone są na korytarzu Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Karty do głosowania można pobrać ze strony urzędu. Zapraszamy.

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-11-02 10:49
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-11-02 10:43
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-02 13:14
 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-11-02 10:43

KOMUNIKAT o wyznaczonych punktach, w których będą dostępne karty do głosowania – edycja Budżet Obywatelski 2018

Zgodnie z § 13 pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży głosowanie, w tym wydanie kart do głosowania, odbywa się w punktach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. W roku bieżącym karty te będą dostępne od 30 października 2017 r., a pobierać je będzie można w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach ich pracy. Urny do głosowania znajdować się będą na korytarzach tych jednostek, a głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 2 do 10 listopada br.. Dopuszcza się również karty do głosowania samodzielnie wydrukowane przez głosującego ze strony internetowej miasta Chełmży.

drukuj (KOMUNIKAT o wyznaczonych punktach, w których będą dostępne karty do głosowania – edycja Budżet Obywatelski 2018)

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-20 08:32
 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-10-30 11:57

drukuj ()

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-10-30 11:57

Budżet obywatelski na 2018 rok - wyniki weryfikacji

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, że do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zgłoszono 6 propozycji zadań do realizacji.
 • autor informacji: Janusz Kalinowski
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-08-24 13:19

Budżet obywatelski Miasta Chełmży 2018

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy Chełmży mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu miasta Chełmży, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach 17-20 października 2016 r., komisja do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2017, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustaliła, że w urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 4 452 kart do głosowania.
 • autor informacji: Zdzisław Stasik
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-10-10 12:20

Budżet obywatelski – zaczynamy głosowanie!

Zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2017 zaczynamy głosowanie na projekty, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji.

Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku.

 • autor informacji: Zdzisław Stasik
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-09-26 14:07
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-09-26 14:08
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-26 14:16

KOMUNIKAT o wyznaczonych punktach, w których będą dostępne karty do głosowania

Zgodnie z § 13 pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży głosowanie, w tym wydanie kart do głosowania, odbywa się w punktach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. W roku bieżącym karty te będą dostępne od 3 października 2016 r., a pobierać je będzie można w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach ich pracy. Urny do głosowania znajdować się będą na korytarzach tych jednostek. Dopuszcza się również karty do głosowania samodzielnie wydrukowane przez głosującego ze strony internetowej miasta Chełmży.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-09-09 13:36

KOMUNIKAT

Budżet obywatelski w 2017 r

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-08-02 15:01

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 – wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach 12-13 października 2015 r., Zespół ds. budżetu obywatelskiego na rok 2016 biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustalił, że w urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 3907 kart do głosowania, a 9 kart do głosowania zostało doręczonych korespondencyjnie.

BUDŻET OBYWATELSKI - propozycje projektów do głosowania powszechnego

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-09-15 10:15

drukuj (BUDŻET OBYWATELSKI - propozycje projektów do głosowania powszechnego)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-09-15 10:15

KOMUNIKAT

Na posiedzeniu 8 września 2015 r. Zespół ds. budżetu obywatelskiego na rok 2016 dokonał weryfikacji wniosków, które wpłynęły Urzędu Miasta. Wszystkie propozycje zadań są zgodne z kryteriami zawartymi z § 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży i zostały pozytywnie zaopiniowane do poddania ich konsultacjom społecznym w głosowaniu społecznym. W sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 będzie można pobierać karty do głosowania, a urny do głosowania znajdować się będą na korytarzach tych jednostek.

drukuj (KOMUNIKAT)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-09-14 07:30

K O M U N I K A T

Dnia 16 lipca 2015 r. podjęta została uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. Na jej podstawie mieszkańcy miasta Chełmży będą mogli współtworzyć budżet, współdecydując o podziale części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych gminy miasta Chełmży. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy miasta Chełmży, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy miasta Chełmży.

Środki na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2016 rok, planuje się w wysokości 100.000,00 zł.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 rok ustala się na dni
od 24 sierpnia 2015 r. do 7 września 2015 r.

Formularz zgłoszenia propozycji zadania do realizacji oraz wzór listy osób popierających zgłoszone zadanie udostępnione są na stronie internetowej miasta Chełmży (ZBM 99/SOR/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.) oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży.

drukuj (

)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-10 11:56
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 11:56
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-11 10:09
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-11 10:09
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-11 10:08

drukuj ()

 • autor informacji: Janusz Kalinowski
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-07-22 13:43
 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:31

drukuj ()

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:26

drukuj ()

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:32

drukuj ()

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:35

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.