BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – Wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach od 19 do 21 listopada 2018 r., komisja biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustaliła wyniki głosowania.

KARTA DO GŁOSOWANIA w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-30 09:36

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie zmiany terminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmży – edycja 2019

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie zmiany terminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmży – edycja 2019

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY dotyczący wykazu punktów do wydawania kart do głosowania oraz do głosowania w ramach edycji „Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmży na 2019 rok”

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

dotyczący wykazu punktów do wydawania kart do głosowania oraz do głosowania w ramach edycji „Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmży na 2019 rok”

     Podaje się do publicznej wiadomości, iż karty do głosowania w ramach edycji „Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmży na 2019 rok” wydawane będą podobnie jak w poprzednich latach w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2 pokój nr 2 oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 ul. ks. St. kard. Wyszyńskiego 5. Kart do głosowania dostępne będą również do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełmży www.chelmza.pl oraz www.bip.chelmza.pl. Karty zostaną udostępnione od 23 października br.

     Podobnie również jak w latach wcześniejszych głosowanie odbywać się będzie do urn umieszczonych na korytarzach na parterze budynków Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej nr w Chełmży.

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY dotyczący wykazu punktów do wydawania kart do głosowania oraz do głosowania w ramach edycji „Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmży na 2019 rok”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-12 09:38

BUDŻET OBYWATELSKI ROK 2019

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2018-10-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-05 14:55
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
   ostatnia modyfikacja: 2018-10-09 08:15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-05 14:55

KOMUNIKAT - składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019

K O M U N I K A T

 

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy Chełmży mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu miasta Chełmży, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy miasta Chełmży, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy miasta Chełmży.

Środki na realizację budżetu obywatelskiego w 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 104/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2019 rok, planuje się w wysokości 150.000,00zł.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok ustala się na dni od 10 września 2018 r. do 24 września 2018 r.

Formularz zgłoszenia propozycji zadania do realizacji oraz wzór listy osób popierających zgłoszone zadanie udostępnione są na stronie internetowej miasta Chełmży (ZBM 103/SOR/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r.) oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży. 

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (KOMUNIKAT - składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-09-03 14:10
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 12:49

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - HARMONOGRAM

drukuj (BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - HARMONOGRAM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-08-16 12:33

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 – wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach 13-15 listopada 2017 r., komisja do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2018, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustaliła, że w urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 475 kart do głosowania. Na podstawie §13 i 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XXIII/175/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r., dokonano weryfikacji oddanych kart do głosowania.

Budżet obywatelski - głosowanie rozpoczęte

W dniach od 2 do 10 listopada br. można głosować w ramach budżetu obywatelskiego. Urny do głosowania umieszczone są na korytarzu Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Karty do głosowania można pobrać ze strony urzędu. Zapraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-11-02 10:49
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2017-11-02 10:43
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-02 13:14
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-11-02 10:43

KOMUNIKAT o wyznaczonych punktach, w których będą dostępne karty do głosowania – edycja Budżet Obywatelski 2018

Zgodnie z § 13 pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży głosowanie, w tym wydanie kart do głosowania, odbywa się w punktach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. W roku bieżącym karty te będą dostępne od 30 października 2017 r., a pobierać je będzie można w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach ich pracy. Urny do głosowania znajdować się będą na korytarzach tych jednostek, a głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach od 2 do 10 listopada br.. Dopuszcza się również karty do głosowania samodzielnie wydrukowane przez głosującego ze strony internetowej miasta Chełmży.

drukuj (KOMUNIKAT o wyznaczonych punktach, w których będą dostępne karty do głosowania – edycja Budżet Obywatelski 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-20 08:32

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-10-30 11:57

Budżet obywatelski na 2018 rok - wyniki weryfikacji

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, że do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zgłoszono 6 propozycji zadań do realizacji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Kalinowski
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-08-24 13:19

Budżet obywatelski Miasta Chełmży 2018

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy Chełmży mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu miasta Chełmży, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 – wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach 17-20 października 2016 r., komisja do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2017, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustaliła, że w urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 4 452 kart do głosowania.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zdzisław Stasik
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-10-10 12:20

Budżet obywatelski – zaczynamy głosowanie!

Zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2017 zaczynamy głosowanie na projekty, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji.

Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-09-26 14:08
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-26 14:16

KOMUNIKAT o wyznaczonych punktach, w których będą dostępne karty do głosowania

Zgodnie z § 13 pkt 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży głosowanie, w tym wydanie kart do głosowania, odbywa się w punktach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. W roku bieżącym karty te będą dostępne od 3 października 2016 r., a pobierać je będzie można w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach ich pracy. Urny do głosowania znajdować się będą na korytarzach tych jednostek. Dopuszcza się również karty do głosowania samodzielnie wydrukowane przez głosującego ze strony internetowej miasta Chełmży.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-09-09 13:36

KOMUNIKAT

Budżet obywatelski w 2017 r

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-08-02 15:01

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 – wyniki głosowania

Na posiedzeniu w dniach 12-13 października 2015 r., Zespół ds. budżetu obywatelskiego na rok 2016 biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży ustalił, że w urnach do głosowania zlokalizowanych w punktach do głosowania znajdowało się łącznie 3907 kart do głosowania, a 9 kart do głosowania zostało doręczonych korespondencyjnie.

BUDŻET OBYWATELSKI - propozycje projektów do głosowania powszechnego

drukuj (BUDŻET OBYWATELSKI - propozycje projektów do głosowania powszechnego)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-09-15 10:15

KOMUNIKAT

Na posiedzeniu 8 września 2015 r. Zespół ds. budżetu obywatelskiego na rok 2016 dokonał weryfikacji wniosków, które wpłynęły Urzędu Miasta. Wszystkie propozycje zadań są zgodne z kryteriami zawartymi z § 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży i zostały pozytywnie zaopiniowane do poddania ich konsultacjom społecznym w głosowaniu społecznym. W sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 będzie można pobierać karty do głosowania, a urny do głosowania znajdować się będą na korytarzach tych jednostek.

drukuj (KOMUNIKAT)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-09-14 07:30

K O M U N I K A T

Dnia 16 lipca 2015 r. podjęta została uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. Na jej podstawie mieszkańcy miasta Chełmży będą mogli współtworzyć budżet, współdecydując o podziale części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych gminy miasta Chełmży. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy miasta Chełmży, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy miasta Chełmży.

Środki na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2016 rok, planuje się w wysokości 100.000,00 zł.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 rok ustala się na dni
od 24 sierpnia 2015 r. do 7 września 2015 r.

Formularz zgłoszenia propozycji zadania do realizacji oraz wzór listy osób popierających zgłoszone zadanie udostępnione są na stronie internetowej miasta Chełmży (ZBM 99/SOR/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.) oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży.

drukuj (

)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-10 11:56
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 11:56
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-11 10:08

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Kalinowski
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-07-22 13:43

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:26

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:32

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-08-11 10:35

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.