BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokale mieszkalne przy ul. T. Kościuszki 12 oraz Kościuszki 10.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokale mieszkalne przy ul. T. Kościuszki 12 oraz Kościuszki 10.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1A, lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny Nr 10 w budynku przy ul. Chełmińskiej 23 oraz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Chełmińskiej 14A.

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.121 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1A, lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny Nr 10 w budynku przy ul. Chełmińskiej 23 oraz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Chełmińskiej 14A.

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1A, lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny Nr 10 w budynku przy ul. Chełmińskiej 23 oraz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Chełmińskiej 14A.)

 • autor informacji: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-11-08 10:31

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Toruńskiej 2.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Toruńskiej 2.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działka oznaczona numerem ewidencyjnymi 361/38 w obrębie 9 o pow. 0.0234 ha przy ul. 3-go Maja.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działka oznaczona numerem ewidencyjnymi 361/38 w obrębie 9 o pow. 0.0234 ha przy ul. 3-go Maja.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. 3 – go Maja 16.

B U R M I S T R Z   M I A S T A   C H E Ł M Ż Y

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.121 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. 3 – go Maja 16.

 

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. 3 – go Maja 16.)

 • autor informacji: Beata Siwek
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-09-28 14:51

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.T.Kościuszki 12.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.T.Kościuszki 12.

Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. B.Głowackiego 1.

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. B.Głowackiego 1.

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. B.Głowackiego 1.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-07-20 10:30

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. grunt zabudowany obcymi nakładami położony przy ul. B. Głowackiego 3A.

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.121 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj.  grunt zabudowany obcymi nakładami położony przy ul. B. Głowackiego 3A.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. grunt zabudowany obcymi nakładami położony przy ul. B. Głowackiego 3A.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-07-11
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-07-11 09:37

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Św Jana 12.

                                   B U R M I S T R Z     C H E Ł M Ż Y

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.poz.121v zezm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy  lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Sw Jana 12.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Św Jana 12.)

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-06-26 09:54

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 4 usytuowany w budynku przy ul. Św. Jana 7.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy -  lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Św. Jana 7.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 4 usytuowany w budynku przy ul. Św. Jana 7.)

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-04-11 10:24

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokal mieszkalny nr 6 usytuowany w budynku przy ul. T. Kościuszki 12.

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj.  lokal mieszkalny nr  6 usytuowany w budynku przy ul. T. Kościuszki 12.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokal mieszkalny nr 6 usytuowany w budynku przy ul. T. Kościuszki 12.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-03-19 08:44

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy -lokale mieszkalne: nr 22 i nr 4 - w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29.

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokale mieszkalne: nr 22 i nr 4 - w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy -lokale mieszkalne: nr 22 i nr 4 - w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29.)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2018-03-05 09:45
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-05 09:46

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Strzeleckiej 10

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy -  lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Strzeleckiej 10.

 


 

 

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Strzeleckiej 10)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-02-19 13:49

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Św. Jana 12.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

        na rzecz najemcy   lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 27;

        na rzecz najemcy   lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Św. Jana 12.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 12 w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Św. Jana 12.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-01-22 13:25

Zarządzenie Prezydenta Miasta Toruń nr 366/2017

Zarządzenie PMT 366/2017
w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli, położonego w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 2 i lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych w  trybie bezprzetargowym do sprzedaży na rzecz najemcy -  lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 2  i lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 2 i lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-11-30 11:13

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym: do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Browarnej 2 oraz do użyczenia- nieruchomość gruntowa przy ul. Polnej – dz.17/11 obręb 1 .

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych w  trybie bezprzetargowym: do sprzedaży na rzecz najemcy -  lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Browarnej 2 oraz do użyczenia- nieruchomość gruntowa przy ul. Polnej – dz.17/11 obręb 1 .

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym: do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Browarnej 2 oraz do użyczenia- nieruchomość gruntowa przy ul. Polnej – dz.17/11 obręb 1 .)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-11-20 10:02

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-11-06 11:16

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. B.Głowackiego.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul.B.Głowackiego tj. dz. 66/3 o pow. 0.0213 ha  i dz. 66/2 o powierzchni 0.0.208 ha  z obrębu 6.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. B.Głowackiego.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-10-23 11:08

Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

 • sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy   lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku przy ul. ks. P. Skargi 8;
 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym cz. dz.1/2 z  obrębu 1; cz. dz :12/3 i 26/29 z obrębu 4; cz. dz. 361/20  i dz. 40/11 z obrębu 9; cz. dz. 7/4 z obrębu 15.

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-04 12:40

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Św.Jana 7 oraz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Szewskiej 1.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

         w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Św.Jana 7;

        w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Szewskiej 1.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Św.Jana 7 oraz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Szewskiej 1.)

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-09-06 14:48

Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Rynku 9.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Rynku 9.

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Rynku 9.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-06-26 13:27

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4 i 367 z obrębu 9 o łącznej powierzchni 0.5633 ha.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4 i 367  z obrębu 9 o łącznej powierzchni 0.5633 ha.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4 i 367 z obrębu 9 o łącznej powierzchni 0.5633 ha.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-05-25 08:02

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. 16 z obrębu 2 (zamiana nieruchomości).

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. 16 z obrębu 2 ( zamiana nieruchomości).

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. 16 z obrębu 2 (zamiana nieruchomości).)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-04-24 14:22

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. T. Kościuszki 18.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. T. Kościuszki 18.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. T. Kościuszki 18.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-04-21 13:06

Informacja o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

 • sprzedaży w trybie bezprzetargowym :dz.15/7 z obrębu 17 na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości;
 • sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dz.7/2 i 7/4 z obrębu 3;
 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym cz. dz.: 1/27 z obrębu 9 ; dz.80/6, 80/4,80/2, 80/5z obrębu 9 i cz. dz. 78/39 z obrębu Nowa Chełmża.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu)

 • autor informacji: Zdzisław Stasik
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-04-07 12:25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.