BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Prezydenta Miasta Toruń nr 366/2017

Zarządzenie PMT 366/2017
w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli, położonego w Chełmży przy ul. Prusa 12 i ul. Konopnickiej 20-22 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 2 i lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych w  trybie bezprzetargowym do sprzedaży na rzecz najemcy -  lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 2  i lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 2 i lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-11-30 11:13

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym: do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Browarnej 2 oraz do użyczenia- nieruchomość gruntowa przy ul. Polnej – dz.17/11 obręb 1 .

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych w  trybie bezprzetargowym: do sprzedaży na rzecz najemcy -  lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Browarnej 2 oraz do użyczenia- nieruchomość gruntowa przy ul. Polnej – dz.17/11 obręb 1 .

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych w trybie bezprzetargowym: do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Browarnej 2 oraz do użyczenia- nieruchomość gruntowa przy ul. Polnej – dz.17/11 obręb 1 .)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-11-20 10:02

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

B U R M I S T R Z   C H E Ł M Ż Y

 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 29a.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-11-06 11:16

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. B.Głowackiego.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul.B.Głowackiego tj. dz. 66/3 o pow. 0.0213 ha  i dz. 66/2 o powierzchni 0.0.208 ha  z obrębu 6.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. B.Głowackiego.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-10-23
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-10-23 11:08

Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

 • sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy   lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku przy ul. ks. P. Skargi 8;
 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym cz. dz.1/2 z  obrębu 1; cz. dz :12/3 i 26/29 z obrębu 4; cz. dz. 361/20  i dz. 40/11 z obrębu 9; cz. dz. 7/4 z obrębu 15.

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-04 12:40

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Św.Jana 7 oraz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Szewskiej 1.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

         w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Św.Jana 7;

        w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Szewskiej 1.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Św.Jana 7 oraz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Szewskiej 1.)

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-09-06 14:48

Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Rynku 9.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Rynku 9.

drukuj (Informacja Burmistrza Miasta Chełmży o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Rynku 9.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-06-26 13:27

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4 i 367 z obrębu 9 o łącznej powierzchni 0.5633 ha.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4 i 367  z obrębu 9 o łącznej powierzchni 0.5633 ha.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 14/4 i 367 z obrębu 9 o łącznej powierzchni 0.5633 ha.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-05-25 08:02

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. 16 z obrębu 2 (zamiana nieruchomości).

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl   został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. 16 z obrębu 2 ( zamiana nieruchomości).

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. 16 z obrębu 2 (zamiana nieruchomości).)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-04-24 14:22

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. T. Kościuszki 18.

BURMISTRZ CHEŁMŻY   informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj.  lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. T. Kościuszki 18.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tj. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. T. Kościuszki 18.)

 • autor informacji: Anna Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-04-21 13:06

Informacja o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ CHEŁMŻY  informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.chelmza.pl  zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

 • sprzedaży w trybie bezprzetargowym :dz.15/7 z obrębu 17 na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości;
 • sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dz.7/2 i 7/4 z obrębu 3;
 • wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym cz. dz.: 1/27 z obrębu 9 ; dz.80/6, 80/4,80/2, 80/5z obrębu 9 i cz. dz. 78/39 z obrębu Nowa Chełmża.

drukuj (Informacja o wywieszeniu wykazu)

 • autor informacji: Zdzisław Stasik
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-04-07 12:25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.