BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 18 marca 2019 roku

 

         Stosownie do zapisów § 26 Uchwały Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, Burmistrz Miasta informuję co następuje:

   § 1. 1. Wprowadza się obowiązek wyłożenia trucizny przeciwko gryzoniom w dniu 1 kwietnia 2019 r. i pozostawienia jej do dnia 30 kwietnia 2019 r. na wszystkich nieruchomościach na terenie miasta Chełmży.

          2. Odszczurzaniu podlegają wszystkie obiekty znajdujące się na terenie miasta Chełmży.

   § 2. 1. Do przeprowadzenia akcji odszczurzania nieruchomości o której mowa w § 1 ust.1 zobowiązani są:

1) właściciele i współwłaściciele nieruchomości,

2) użytkownicy wieczyści,

3) jednostki organizacyjne,

4) osoby posiadające nieruchomość w zarządzie,

5) inne podmioty władające nieruchomością.

2. Odszczurzanie odbywa się na koszt osób wymienionych w ust.1.

   § 3. Kontrolę wykonania postanowień niniejszej informacji przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Straż Miejska w Chełmży.

   § 4. Brak realizacji ww. postanowień, spowoduje nałożenie kary grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży)

  • autor informacji: Krzysztof Kubera
    data wytworzenia: 2019-03-20
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2019-03-20 07:28

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.