Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwały Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 roku

drukuj (Uchwały Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2020 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-12-22 12:45
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 12:47

Uchwała Nr 9/I/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 04.09.2020 roku w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chełmży informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku.

drukuj (Uchwała Nr 9/I/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 04.09.2020 roku w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chełmży informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-09-10 10:53

Uchwała Nr 16/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13.07.2020 roku w sprawie: opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2019 rok

drukuj (Uchwała Nr 16/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13.07.2020 roku w sprawie: opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2019 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-07-22 09:59

Uchwała Nr 19/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

drukuj (Uchwała Nr 19/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-04-24
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-04-24 12:06

Uchwała Nr 11/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chełmża

drukuj (Uchwała Nr 11/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chełmża)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-17 12:27

Uchwała Nr 14/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2034

drukuj (Uchwała Nr 14/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2034)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-17 12:25

Uchwała Nr 22/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034

drukuj (Uchwała Nr 22/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-16 10:22

Uchwała Nr 22/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Miasta Chełmży

drukuj (Uchwała Nr 22/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Miasta Chełmży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-16 10:20

Uchwała Nr 20/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmży na 2020 rok

drukuj (Uchwała Nr 20/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Chełmży na 2020 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-16 10:18

Uchwała Nr 19/I/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chełmży informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.

drukuj (Uchwała Nr 19/I/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chełmży informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-09-25 08:23

Uchwała Nr 26/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2018 rok.

drukuj (Uchwała Nr 26/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2018 rok.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-13 08:26
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 08:28

Uchwała Nr 13/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Miasto Chełmża

drukuj (Uchwała Nr 13/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Miasto Chełmża)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-16 12:10

1. Uchwała Nr 13/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

drukuj (1. Uchwała Nr 13/S/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-04-10 10:16
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 10:18

Uchwała Nr 11/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chełmża.

drukuj (Uchwała Nr 11/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chełmża.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-25 11:53

Uchwała Nr 16/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2033.

drukuj (Uchwała Nr 16/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2033.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-25 11:52

Uchwała Nr 8/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 28.11.2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chełmży na 2019r.

drukuj (Uchwała Nr 8/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 28.11.2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chełmży na 2019r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-11-29 14:16

Uchwała Nr 9/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 28.11.2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033r.

drukuj (Uchwała Nr 9/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 28.11.2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-11-29 14:16

Uchwała Nr 9/P/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 28.11.2018r. w sprawie wydania opinii o projekcieuchwały budżetowej na 2019r.

drukuj (Uchwała Nr 9/P/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 28.11.2018r. w sprawie wydania opinii o projekcieuchwały budżetowej na 2019r.)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-11-29 14:16

Uchwała Nr 8/I/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 12.09.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018r.

drukuj (Uchwała Nr 8/I/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 12.09.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-09-18 08:52

Uchwała Nr 13/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 22.05.2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2017r.

drukuj (Uchwała Nr 13/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 22.05.2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2017r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-06-06 14:02

Uchwała Nr 13/S/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 18.04.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Chełmża sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

drukuj (Uchwała Nr 13/S/2018 Składu Orzekającego Nr 6 RIO w Bydgoszczy z 18.04.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Chełmża sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-04-23 08:33
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 08:33

Uchwała Nr 13/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2018-2035.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-01-30 08:14

Uchwała Nr 13/D/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chełmży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-01-30 08:14

Uchwała Nr 10/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.11.2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chełmża.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-12-13 08:26

Uchwała Nr 10/P/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-12-07 12:09

Uchwała Nr 10/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.11.2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2035.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-12-07 12:11

Metryka

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-09-06 14:10

Metryka

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-04-24 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-11-30 11:04

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-11-30 11:04

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-09-12 10:31

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-05-04 11:51

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-02-12 12:49

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-01-13 10:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-01-13 10:49

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-09-16 08:48

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-04-28 07:54

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-01-28 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-12-29 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-12-29 09:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-10-09 08:30

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-05-05 08:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-02-05 12:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-12-20 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-12-20 10:24

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-02-09 13:59

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-05-11 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-22 12:47

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5146712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-20 14:13

Stopka strony