BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Chełmży.


Na podstawie § 2 uchwały nr III/31/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2003 r. Nr 3, poz. 51), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

o g ł a s z a s i ę
w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Miasta Chełmży
stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/195/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 wrze-śnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2001 r. Nr 2, poz. 10), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :
1) uchwałą nr XXXV/280/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniają- cą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2002 r. Nr 23, poz. 434),
2) uchwałą nr III/31/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2003 r. Nr 3, poz. 51).

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chełmży

Krzysztof Zduński

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2003-07-09 13:49
I. Postanowienia ogólne.

II. Władze gminy miasta Chełmży.

B U R MI S T R Z

III. Gospodarka finansowa gminy miasta Chełmży.

IV. Postanowienia końcowe.

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2003-07-09 14:02

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.