BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE  NR  22/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 21 marca 2005 r.


 


 


w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości.


 


 


           Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 140/GKM/03 z dnia 3 września 2003 r. zarządza się, co następuje:


 


   § 1. Ustala się ceny wywoławcze dla działek gruntu, położonych w obrębie 12  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego oznaczonych według ewidencji gruntów numerami:


-          1/53 o powierzchni 1089 m2  - 21.800,00 zł


-          1/54 o powierzchni 1006 m2  - 20.100,00 zł


-          1/55 o powierzchni 1003 m2  - 20.100,00 zł


-          1/56 o powierzchni 1046 m2  - 20.900,00 zł


-          1/61 o powierzchni   940 m2  - 18.800,00 zł


-    1/62 o powierzchni 1143 m2  - 22.800,00 zł


-    1/63 o powierzchni 1068 m2  - 21.300,00 zł


-    1/64 o powierzchni 1049 m2  - 21.000,00 zł


-    1/65 o powierzchni 1174 m2  - 23.400,00 zł


 


   § 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.


 


   § 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/GKM/03 z dnia 3 września 2003 r.


 


   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


                                                                                               BURMISTRZ


                                                                                       mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 21.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-03-24 12:23

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.