BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 29/FK/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 31 marca 2005r.


 


 


w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie


Obrachunkowej w Bydgoszczy przez Burmistrza Miasta Chełmży sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2004 rok.


 


Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703) Burmistrz Miasta Chełmży zarządza, co następuje:


 


§1. Przedstawić Radzie Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2004 rok.


 


§2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.


 


§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 
UZASADNIENIE


 


do zarządzenia Nr 29/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przez Burmistrza Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2004 rok.


 


Zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków w terminie do dnia 31 marca.


Rada Miejska winna rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu do dnia 30 kwietnia.

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 31.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-04-12 14:46

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.