BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 130/GKM/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 28 listopada 2005r.
zmieniające zarządzenie nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 153, poz.1271 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, , Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759,Dz.U.z 2005r Nr 172 poz.1441, zarządza się, co następuje :
§ 1. W tabeli stawek czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 11/GKM/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 lutego 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:


1)w pkt. 3 kolumna 2 dodaje się wiersz w brzmieniu: „teren pod ustawionym gołębnikiem.”,


2)w pkt.3 kolumna 3 dodaje się wiersz w brzmieniu: „za 1 pkt. w stosunku rocznym”,


3)w pkt. 3 kolumna 4 dodaje się wiersz w brzmieniu:„ 10,00”.
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki


Miejskiej.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


                                                   BURMISTRZ MIASTA:


                                                   mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2005-11-29 15:00
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2005-11-29 15:01

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.