BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony


Zarządzenie

Nr 133/SOB/05

Burmistrza Miasta

Chełmży

z dnia 30.11.2005r.


w sprawie

powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i określenia jego regulaminu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,


poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,


poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr


167, poz. 1759 oraz z 2005 Nr 172 , poz. 1441) i

rozdziału VIII Wieloletniego

Programu

Współpracy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi

przyjętego uchwałą

Nr XXVI/ 213/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia

29 listopada 2005 r.,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami

pozarządowymi

w skład którego wchodzą:

- trzej przedstawiciele organizacji

pozarządowych wytypowani przez organizacje,

- jeden przedstawiciel Rady Miejskiej

Chełmży wyznaczony przez

Przewodniczącego

Rady Miejskiej,

- dwaj przedstawiciele

Urzędu Miasta Chełmży w tym koordynator ds.

współpracy

z organizacjami pozarządowymi .

§ 2.

Ustalam regulamin Zespołu Konsultacyjnego, stanowiący załącznik do

niniejszego

zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    Burmistrz Miasta


                                                                  mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2005-12-01 11:35

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.