BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 

ZARZĄDZENIE NR 127/FK/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Chełmży na 2005 rok.
Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) i art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz uchwały Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zmienionej: • zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • uchwałą Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 119/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 121A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 126/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,


zarządzam, co następuje:
§1. Przyjmuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 127/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Chełmży na 2005 rok.
Zgodnie z art.29 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu.


Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem.drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-12-09 09:33

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.