Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi :

Przyjęcie deklaracji podatkowej w zakresie podatku od środków transportowych oraz jego pobór

2. Nazwa wydziału :

Wydział  Finansowo – Księgowy

3. Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1731).

4. Wymagane dokumenty :

1.    Wypełniony formularz deklaracji.

2.    Wypełniony formularz załącznika do deklaracji.

 3.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

5Opłaty

 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

6.   Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę :

Wydział Finansowo – Księgowy, pokój nr 9,   Iwona Smolarz - inspektor 

Telefon:  56 639 23 62   Faks:  56 675 21 22  e-mail : smolarzi@um.chelmza.pl

7. Tryb odwoławczy:

·  Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie - za wyjątkiem szczególnych okoliczności, opisanych powyżej, w których wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

·  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

·  Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

·  Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

·  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

·  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

8.   Inne informacje :

 1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.
  Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w art. 70, art.70a i art. 71.

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-19 13:17
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-19 11:51

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-12-19 13:29 przez Administrator - UM Chełmża
 • zmieniono 2012-12-19 13:30 przez Administrator - UM Chełmża
 • zmieniono 2016-01-19 11:51 przez Administrator - UM Chełmża

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-19 11:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5152143
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-26 09:47

Stopka strony