Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadamia, że zgodnie z § 2 uchwały nr XII/109/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 412), zmienionej uchwałą nr XXXI/240/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r., poz. 6628) oraz  uchwałą nr XLII/319/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7367), na terenie miasta Chełmża od 1 marca 2023 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosiła 32,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie naliczana opłata z zastosowaniem stawki podwyższonej wynoszącej 64,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady wyniesie zatem 30,00 zł (32,00 zł – 2,00 zł) miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wskazana w zawiadomieniu zostanie wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. Tak jak do tej pory, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (za dany miesiąc), którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na nr indywidualnego konta bankowego przypisanego właścicielowi nieruchomości, który nie ulega zmianie lub w kasie Urzędu Miasta Chełmży. 

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty na poczet 2023 r. konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości opłaty wyliczonej na podstawie nowych stawek obowiązujących od 1 marca 2023 r.

W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podanej w zawiadomieniu lub wpłacenia jej w niepełnej  wysokości,  zawiadomienie  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PRZYPOMNIENIE

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian danych mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmianę właściciela, sprzedaż nieruchomości lub migrację.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmży (ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża) osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Miasta Chełmży oraz na stronie internetowej https://www.bip.chelmza.pl/plik,31564,druk-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazuje-od-01-05-2021r.pdf  w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZMIANY WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

Na zmianę wysokości stawek opłat istotny wpływ miał znaczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany szeregiem czynników, głównie gospodarczo-ekonomicznych, tj. rosnąca inflacja, drożejąca energia elektryczna, wzrost cen paliw, wzrost opłaty środowiskowej, czy też wzrastające koszty pracy.

Ponadto z dniem 31 grudnia 2022 r. upłynął termin obowiązującej dotychczas umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W IV kwartale 2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na tę usługę, w wyniku którego zawarta została umowa z dwuletnim okresem realizacji począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Na podstawie złożonej oferty, a także biorąc pod uwagę wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obliczono nowe stawki opłaty.

 

drukuj (Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Weber
    data wytworzenia: 2023-01-20
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2023-01-20 13:48
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2024-06-05 08:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 146114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-05 08:55:05