Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść stronyPROTOKÓŁ NR XI/04
z sesji Rady Miejskiej Chełmży

XI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 22 stycznia 2004 rokuw godzinach od 16,00 do 18,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży.

----------------------------------------------------------------------

W sesji uczestniczyli :
Pan Jerzy Czerwiński - Burmistrz Miasta
Pan Marek Kuffel - Zastępca Burmistrza
Pan Jerzy Szubrych - Sekretarz Miasta
Pani Krystyna Lulka - Skarbnik Miasta
Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej UM, przedstawiciele MMS Studio oraz mieszkańcy Chełmży.

Proponowany porządek sesji :

1. Otwarcie sesji
a/ stwierdzenie quorum
b/ wybór sekretarza obrad,
c/ przyjęcie porządku obrad,
d/ przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 22 grudnia 2003r. do 13 stycznia 2004r.
3. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Bydgoską , Ks. Frelichowskiego i południowo-zachodnią granicą administracyjną miasta Chełmża.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/325/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 marca 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania.
8. Projekt uchwały w sprawie przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży planów pracy na rok 2004 .
9. Stanowisko Rady Miejskiej Chełmży w sprawie relacjonowania sesji rady w telewizji sieci kablowej „Marton” .
10. Interpelacje.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wnioski i zapytania.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Oświadczenia.
15. Komunikaty.
16. Zamknięcie sesji.


Radny Pan Krzysztof Zduński
Przed otwarciem dzisiejszej sesji chciałyby Państwu oraz mieszkańcom naszego miasta za pośrednictwem Telewizji Kablowej „Marton” zaprezentować swoje umiejętności dzieci z chóru działającego przy Szkole Muzycznej, która ma charakter powiatowy. Natomiast miasto ze swej strony stara się ich wesprzeć finansowo. Właśnie między innymi dlatego dzieci chciałyby dzisiaj przed Państwem wystąpić. Chciałbym poprosić o zaprezentowanie chóru Panią dyrygent Adriannę Kortas.

Pani Adrianna Kortas
W imieniu Pana dyrektora Szkoły Muzycznej Pana Piotra Libiszewskiego mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprezentować Państwu to co szkoła ma najlepszego, a więc uczniów naszej szkoły. W Polsce istnieje taka tradycja, że w okresie świąt Bożego Narodzenia, po okresie Nowego Roku ludzie składają sobie życzenia, odwiedzają się w domach, kolędują.
My właśnie z kolędą do Państwa zajrzeliśmy. Może troszeczkę późno ale różne okoliczności sprawiły, że nie mogliśmy zawitać do Państwa wcześniej. Chcielibyśmy zaprezentować kilka kolęd. Zagrają je uczniowie na znajdującym się tutaj pianinie, a następnie zaśpiewa chór. Prosimy Państwa abyście śpiewali z nami. W umiejętności Państwa wokalne nie wątpię, bo otaczacie opieką naszą szkołę, co odczuwamy co dzień. W związku z tym domniemam, że jesteście bardzo muzykalni. Dlatego za tą opiekę Szkoła Muzyczna chce dzisiaj zaprezentować kilka kolęd.

Radni wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu chóru z Szkoły Muzycznej w Chełmży.

Ad. pkt 1

a/ Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży radny Pan Krzysztof Zduński i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na usta-wowy stan 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania – za 13, wstrz. 1 wybrany został radny Pan Marek Wierzbowski.
c/ Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie - za 14.
d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto w głosowaniu – za 13, wstrz. 1 .

Ad. pkt 2

Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 22 grudnia 2003r. do 13 stycznia 2004r.

Radny Pan Janusz Mikołajczyk
Proszę o wyjaśnienie punktu 2 i 7.

Radny Pan Jarosław Malczyński
Proszę o wyjaśnienie punktu 1.

Pan Jerzy Czerwiński
Dot. pkt 1. Udzielenie upoważnień i określenie wykroczeń, za które strażnicy Straży Miejskiej w Chełmży są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Jest to spowodowane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w sposób szczegółowy określił zakres wykroczeń objętych mandatami nakładanymi przez Straż Miejską. Rozporządzenie to daje delegację burmistrzowi miasta do wydania zarządzeń, które imiennie będą określały poszczególnym strażnikom zakres ich kompetencji.
Dot. pkt 2. Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chełmży.
Wynika to z przepisów finansowych a szczególnie z ustawy o rachunkowości, także jest to rutynowe działanie i dotyczy kontroli stanu majątku urzędu.
Dot. pkt 8. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych.
Jest to projekt uchwały, nad którym pracujemy dłużej i wynika to przede wszystkim z tego, że obowiązuje wciąż uchwała dotycząca stypendiów dla szczególnie zdolnych chełmżan. Dotyczy to osób, które jako studenci osiągają najwyższe wyniki w nauce. Rada poprzedniej kadencji właściwie zawiesiła w próżni tę uchwałę, ponieważ brakowało środków. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że mieliśmy tyle zdolnych osób, które na studiach osiągały średnią powyżej 5,0 – 5,5 a więc środki jakie były niezbędne na te stypendia po prostu stawały się zbyt duże. Stało się tak nie dlatego, że rada nie chciała ale dlatego, że pierwotnie ten fundusz powstał z dotacji różnych darczyńców, którzy na ten fundusz łożyli. Tak się składa, że mamy wielu wspaniałych sportowców. Wspaniałych w pełnym tego słowa znaczeniu, bo mamy zawodników, którzy lada moment mogą stać się olimpijczykami w Atenach, mamy innych zawodników, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki i przyznam się szczerze, że nawet niewielkie kwoty powodują, że można ich wesprzeć finansowo. Ta uchwała jest trudna o tyle, że tak jak przy wspomnianej wcześniej uchwale, tu nie mamy delegacji do tego, żeby wypłacać stypendia bez wszystkich pochodnych od wynagrodzeń. Jest to wypłata stypendium na poziomie 400-500 zł. Chciałbym na następnej sesji ją Państwu zaproponować, sama kwota będzie obwarowana tymi czynnikami, które są i od Państwa będzie zależała decyzja. Nie chcemy szermować tymi stypendiami, bo nie jest to łatwe, dlatego w samej treści, przynajmniej na tym etapie, posługujemy się terminem sportowiec zakwalifikowany do kadry Polski. Mówimy o stypendium okresowym. Jaki kształt przybierze ta uchwała, to przede wszystkim praca Państwa na komisjach, uwagi i wskazówki które się pojawią. Jeśli Państwa wola będzie taka i wspólnie uzgodnimy kształt tej uchwały, to chciałbym by na następnej sesji się ona pojawiła. Oczywiście równolegle do zabezpieczenia w budżecie środków na ten cel.


Ad. pkt 3.
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

Przebieg głosowania:
Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały.

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
UCHWAŁA NR XI/95/04
w sprawie nabycia nieruchomości

Sekretarz obrad odczytał uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 4.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Bydgoską, Ks. Frelichowskiego i południowo-zachodnią granicą administracyjną miasta Chełmża.

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

Przebieg głosowania:
Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały.

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
UCHWAŁA NR XI/96/04
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Bydgoską, Ks. Frelichowskiego i południowo-zachodnią granicą administracyjną miasta Chełmża

Sekretarz obrad odczytał uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
W tym temacie chcę powiedzieć jedno. Myślę, że już czas wielki jest, żeby do tematu parkingu niepłatnego powrócić. Pamiętam jak ta uchwała parkingowa powstawała w 2000 roku w bólach a w 2001 została uchwalona. Różne były wtedy zdania na temat parkingów w mieście. Pan Burmistrz mówił o poszerzeniu strefy. Poszerzenie o ulice Sikorskiego, Paderewskiego miało nastąpić w 2002 roku, w miesiącu maju. Tak było zapisane w tych dokumentach gdy ta uchwała powstawała. Dzisiaj powstanie to, co już było a nie rozszerzy się to, co już powinno być według mnie od 2002 roku zrobione. Jednakże nie zostało to zrobione z tego tylko tytułu, że jak usłyszeliśmy, środki finansowe w poprzedniej kadencji były takie jakie były i do dzisiaj nie ma w Chełmży takiego parkingu bezpłatnego, który umożliwiłby dalsze rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Mamy parkingi bezpłatne ale małe jak np. przy urzędzie, dawnej Telekomunikacji, na ul. Św. Jana, przy spółdzielni mieszkaniowej czy przy Cukrowni. Mam więc wniosek by wrócić do sprawy parkingów niepłatnych w mieście. Wchodzimy do unii i myślę, że gdy granice zostaną otwarte, to nasze miasto będzie odwiedzane przez turystów. Jak by nie było historia tego miasta jest bogata, chociażby dzięki też wyświęconemu niedawno
księdzu Frelichowskiemu. Prosiłbym radnych wraz z burmistrzem i wiceburmistrzem, aby skoro nie można w tym roku, to w przyszłym roku zrobić ten parking.

Pan Jerzy Czerwiński
Chciałbym dwie rzeczy wyjaśnić. Pierwsza sprawa jest taka, że rzeczywiście Państwo na komisjach wskazaliście wiele miejsc, gdzie może nie będą to jeszcze parkingi z prawdziwego zdarzenia ale można by przy relatywnie niewysokim nakładzie te miejsce przeznaczyć na parkowanie, przez co odciążyć strefę miejską. Chcę sprostować to, co powiedział Pan Kłopotek. Jestem pewny, że na komisjach padały wnioski o rozszerzenie strefy w 2002 roku ale to zabrzmiało tak, jakby to było zapisane gdzieś w tamtej uchwale. Nigdy nie stawialiśmy sobie daty wprowadzenia rozszerzonej strefy płatnego parkowania. Niemniej takie wnioski w 2002 roku na komisjach padały i myślę, że stąd ta data w wypowiedzi Pana radnego.

Radny Pan Krzysztof Zduński
Uważam, że zawsze jest czas na to, żeby zająć się sprawą rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Tutaj myślę, że po analizie kilkumiesięcznej tego nowego sposobu pobierania opłat, będzie można podjąć decyzję czy przychody z tego tytułu są takie, że trzeba koniecznie tę strefę poszerzyć. Jeżeli natomiast poszerzymy, to trzeba obowiązkowo zająć się wyszukiwa-niem miejsca na parking nieodpłatny.

Radni do projektu uchwały nie zgłosili innych uwag.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

Przebieg głosowania:
Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.

Pan Jerzy Czerwiński
Chciałbym tylko dodać, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania nastąpi po 14 dniach od ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Myślę, że będzie to okres ok. 1 miesiąca i z tym się musimy liczyć.

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
UCHWAŁA NR XI/97/04
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

Sekretarz obrad odczytał uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/325/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radna Pani Krystyna Myszkowska
Chciałabym zaproponować Państwu, żeby jeszcze raz przemyśleć tę uchwałę. Sporadycznie zdarza się by budynki były wykupywane w całości i by uzyskać wtedy tę bonifikatę 60 %. Natomiast bonifikata 50 %, która jest tutaj proponowana, po uwzględnieniu tego, że w 2003 roku były bardzo znaczne podwyżki opłat notarialnych, ona niewiele wpływa na obniżenie ceny i stanie się atrakcyjną dla potencjalnego najemcy, który chciałby wykupić dane mieszkanie. Jeżeli byłaby bonifikata 60 %, to wówczas już w kwocie za mieszkanie będzie można odczuć odczuwalną ulgę. Dlatego jeszcze raz bym proponowała, żebyście Państwo przemyśleli to i być może faktycznie byśmy zaproponowali najemcom 60 % obniżenie. Chciałam też zwrócić uwagę, że nie jestem za tym, żeby obniżka była powyżej 60 %, ponieważ miasta Chełmży nie stać na to. Bardzo dobrze wszyscy się orientują jakie są w mieście finanse i gdyby ta podwyżka ulgi faktycznie mogłaby zwiększyć wykup, to jednak wpływy do kasy miejskiej byłyby o wiele niższe.

Radny Pan Krzysztof Zduński
Jaki jest Pani wniosek ? Czy mamy się tym projektem jeszcze raz zająć, czy będzie Pani proponowała wprowadzenie zmian ?

Radna Pani Krystyna Myszkowska
Chciałabym by przegłosować zmianę, iż w każdym przypadku wykupu ulga wynosiłaby 60 %, niezależnie czy będzie to wykup jednego mieszkania czy wszystkich mieszkań w budynku.

Radny Pan Henryk Preuss
Ja proponuję, aby odczytać wnioski wypracowane podczas komisji.
Radny Pan Krzysztof Zduński

W takim razie odczytam stanowiska poszczególnych komisji w sprawie w/w projektu uchwały:
- komisja planowania... projekt uchwały przyjęła jednogłośnie,
- komisja gospodarki miejskiej... projekt uchwały przyjęła 5 głosami za, przy jednym wstrzymującym,
- pozostałe komisje przyjęły projekt do wiadomości.
Przypominam, że na sesji rady także można składać wnioski, propozycje zmian.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
28 stycznia ubiegłego roku na komisji planowania... złożyłem wniosek o podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań z 40% do 70 %. W odpowiedzi w lutym zeszłego roku było napisane mniej więcej tak: „Wysokość ustalonej bonifikaty jest ściśle związana z dochodem gminy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowanym na 2003 rok. Jeżeli Pan radny wnioskuje o zwiększenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, tym samym wnioskuje o zmniejszenie środków i winien również wskazać w jaki sposób należy zmniejszyć wydatki z budżetu zaplanowanego na rok 2003.”. Wniosek ten ponowiłem na sesji Rady Miejskiej 29 października 2003 r.. Zanim dojdę do odpowiedzi i projektu zwiększenia, gdzie na ręce Pana Przewodniczącego wpłynęło od Pana Burmistrza pismo gdzie wyjaśnia sprawy za i przeciw, nie wiem czy ten wniosek złożony przeze mnie w styczniu gdyby był zrealizowany nie byłby lepszy, ponieważ życie pokazało jak pokazało. W 2003 roku zaplanowano w budżecie 1700 tys. zł z tytułu sprzedaży. W trzecim kwartale okazało się, że wykonano tylko 24,85 %, czyli deficyt wynosił prawie 1 mln zł.. Nie wiadomo czy podwyższenie tej bonifikaty do 70 % nie przyczyniłoby się do tego, że nie musielibyśmy brać kredytu, żeby zrównoważyć budżet. Kiedy otrzymałem pismo 24 listopada 2003 r. w sprawie tego złożonego przeze mnie wniosku, z tego pisma wynika, że mamy te najbardziej standardowe zasoby komunalne w większej części już sprzedane. Zostaje nam tylko coraz więcej lokali o mniejszym standardzie a co idzie za tym, wymagające większych nakładów na remonty. Można by w tym miejscu zadać pytanie, co się robiło z pieniędzmi, które otrzymywaliśmy ze sprzedaży mieszkań, zasobów komunalnych, w jakiej części szły na remonty i podnoszenie standardu tych słabszych mieszkań. Chciałoby się zobaczyć coroczny projekt remontowy prezesa ZGM, jakie widział zapotrzebowanie a ile na to otrzymywał pieniążków z budżetu miasta ? Powiem Państwu, że ostat-nio marnie to wyglądało. Z drugiej strony pisze się: „obserwujemy zainteresowanie zakupem lokali mieszkalnych od gminy, nie należy spodziewać się znacznego wzrostu wykupu przez wszystkich najemców”. Nie należy się spodziewać, ale kiedy patrzę w projekt budżetu 2004 roku i widzę, że planuje się ze sprzedaży mienia komunalnego 1520 tys. zł, to się trochę zastanawiam. Skoro w 2003 roku wykonano 24,85 % za trzy kwartały i jeśli zrobimy kosmetyczną podwyżkę do 50 % czy nawet do 60 %, to czy w tym budżecie za 2004 rok uzyskamy 1500 tys. zł ze sprzedaży mienia komunalnego ? Uważam, że nie. Nasuwa się pytanie czy źle planujemy czy po prostu jest bieda i taki zastój. Dlatego popierałem na komisji budżetowej projekt nie 50 % ale 60 %. Jednakże analizując to w domu, sprzedaż, założenia budżetowe na rok 2004, to składam teraz wniosek formalny żeby podnieść bonifikatę do 70 %. Nie wiem czy to wyjdzie ale wierzę, że będzie mniejszy deficyt, niż ten z 2003 r. na sprzedaży mienia przy bonifikacie 40 %. Taki wniosek formalny w tej kwestii składam i proszę go poddać pod głosowanie. Ten wniosek jest oparty na sugestiach, podpowiedziach, pytaniach mieszkańców, którzy wahają się z wykupem mieszkań. Ludzie mają jakieś oszczędności i mówią, że wykupią ale z taką ulgą, że jeszcze zostanie im wtedy na włożenie w remont.

Pan Jerzy Czerwiński
Decyzję o tym jaka będzie bonifikata podejmuje Rada Miejska i inaczej być nie może. Ja przygotowuję projekt pod to, co Państwo zgłaszaliście na komisjach. Dlatego Pan Preuss słusznie zwrócił uwagę, żeby przeczytać wnioski, które pojawiły się na komisjach. Nie przedstawiałem całej merytorycznej dyskusji, która była na komisjach, ponieważ myślałem, że ona jest zakończona. Mógłbym tu mówić oczywiście, że te mieszkania i tak się nie będę sprzeda-wały, bo te które były w najlepszych zasobach po prostu są sprzedane, mógłbym o tym mówić, że jak Pan Kłopotek powiązał sprzedaż mieszkań z przychodami do budżetu, to wybaczcie Państwo ale to jest nielogiczne, z bardzo prostej przyczyny. Nie mamy nawet tyle mieszkań, żeby wyrównać przy bonifikacie 50 % i przychodzie 50 % za mieszkanie, to przy bonifikacie 70 % trzeba sprzedać dwa razy tyle mieszkań. Po drugie planowanie przychodu na po-ziomie 1,5 mln. zł, to przychód z mieszkań, oczywiście nie tych, które sprzedamy, tylko tych które sprzedaliśmy na raty, to jeszcze ma jakąś pozycję w tych przychodach. Natomiast to mienie to są też nieruchomości w postaci działek pensjonatowych i innych nieruchomości, które można na terenie miasta sprzedać. Ja sam do końca w to nie wierzę, bo wiem że te korekty wtedy robimy ale trzeba czymś ten budżet zrównoważyć. Cały wywód Pana Kłopotka na temat ubiegłorocznego budżetu itd. Z całym szacunkiem do tej teorii, o której Pan mówił o mieszkaniach, tutaj specjalnie nie polemizuję bo ma Pan prawo do takiego zdania. Natomiast wiązanie tego z budżetem, ze sprzedażą mienia w takim zakresie, przy takiej ilości mieszkań jaką mamy, jest po prostu nieadekwatne do rzeczywistości. Chciałbym też powiedzieć, że ten wykup mieszkań, który można było nazwać boomem, mamy po prostu za sobą. On był spowodowany pierwszą bonifikatą a potem sprawami związanymi z likwidacją tzw. książeczek mieszkaniowych. Po trzecie my już w urzędzie mamy przykłady, kiedy z mieszkania wykupionego, co prawda na raty, jest oferta żeby je przekształcić z powrotem w mieszkanie komunalne. Kiedyś Pani Myszkowska mnie prosiła żebym sprawdził ile jest mieszkań gdzie nie spłaca się rat za wykup, sugerując, że większa liczba będzie w tych mieszkaniach, gdzie kamienice przeznaczaliśmy do sprzedaży. Okazuje się, że nie. Tych przypadków, gdzie przeznaczaliśmy kamienice do sprzedaży jest kilka a przeważająca część jest tych mieszkań, gdzie generalnie można było wykupić i ktoś w lepszej kondycji finansowej tę decyzję podjął i to mieszkanie wykupił. Przecież wykup mieszkania to określone obowiązki i to wszystko Państwo na komisjach mówiliście. Jeszcze raz powtarzam, to Państwa decyzja a nie moja, jaka będzie wysokość bonifikaty. Nigdy nie uwierzę, w to że przychody ze sprzedaży mienia w liczbach takich jak Pan Kłopotek wymienia, wpłyną na wysokość przychodu z tej sprzedaży. Dziś trzeba się przyjrzeć wspólnotom, my na co dzień mamy z tym wszystkim problemy, z kosztami utrzymania mieszkań, eksploatacji itd.. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę powie-dzieć. Panie Kłopotek gdybyśmy wszystkie pieniądze, które mamy ze sprzedaży mieszkań przeznaczali na remonty domów komunalnych, to byśmy nie zrobili chyba połowy tego, co już jest zrobione, bo to nie stamtąd tylko płyną te pieniądze. Tutaj powtarzam, to nie kto inny tylko rady kolejne decydowały swoimi uchwałami budżetowymi o tym, ile pójdzie na remont komunalny, ile pójdzie na drogi, ile pójdzie na halę sportową itd.. Nie można po prostu mó-wić „nie trafiło, nie było”, bo przecież przy tych kolejnych budżetach też nie zawsze Pan mówił o tym, że trzeba „podciągać” niejako tę substancję mieszkaniową czynnościami remontowymi. Oczywiście chciałoby się ale zawsze jest to samo – kołdra krótka i tak ją dzielimy. Jeszcze raz powtarzam, ja nie uzasadniałem merytorycznie, ponieważ byłem na każdej komisji i te dyskusje były różne. Tam Państwo uwzględnialiście wszystkie czynniki i to o czym mówiła Pani Myszkowska i o tym, o czym wcześniej mówił Pan Kłopotek i o wszystkich innych okolicznościach, których ja tu nawet nie przytoczę.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Jeżeli w 2000 roku przy 40 % bonifikacie otrzymaliśmy wpływ „x”. Gdybyśmy zastosowali w 2003 roku bonifikatę przykładowo w wysokości 70 % czy nawet 60 %, byśmy też otrzymali „x” i może ten „x” byłby większy od tego „x”, który teraz przy 40 % mamy. Dlatego Panie Burmistrzu wszystko jest logiczne, bo jeżeli widzimy, że ze sprzedaży mieszkań nie osiągamy takiego dochodu a w nowym budżecie zakładamy znowu 1.500 tys. zł ze sprzedaży, to o czym mówimy, jak to osiągnąć ? Jeżeli nie przy 40 %, to może właśnie przy tych 60 %, na które wszyscy na komisjach się zgodzili, czy nawet podnieść do 70 % żeby to osiągnąć.

Pan Jerzy Czerwiński
Ja się nie zgadzam z głosem Pana Kłopotka, że na komisjach wszyscy mówili 60 %, ponieważ ja byłem na wszystkich komisjach i przygotowałem projekt pod to, co albo wyniknęło z głosowania na komisji albo z sugestii Państwa radnych. Ja tego projektu sam nie przygotowywałem.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Zgadza się, tak było.

Radny Pan Jacek Habant
Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Radzie, że wniosek Pana radnego Andrzeja Kłopotka nie jest wnioskiem formalnym . Jest to wniosek jak najbardziej merytoryczny.

Radny Pan Franciszek Kuczka
Chciałbym się odnieść do propozycji Pana radnego Kłopotka, aby podnieść wysokość bonifikaty do 70 %. To stawia pod znakiem zapytania możliwość zwiększenia dochodu ale równocześnie stwarza niebezpieczeństwo zmniejszenia ilości mieszkań, które będą w zasobach komunalnych gminy. Wszyscy wiedzą, że osób oczekujących na mieszkania jest 300 a może więcej. Pozbycie się dużej ilości mieszkań stwarza ogromne niebezpieczeństwo, że gmina nie będzie mogła wypełniać swojego podstawowego zadania to znaczy przekazywania mieszkań osobom, których nie stać na kupno tychże mieszkań a ten aspekt sprawy nie był tu poruszany. Dlatego ja jestem za tym, żeby przegłosować tą propozycję, którą przedstawił Pan Burmistrz.

Radny Pan Henryk Preuss
Komisje pracowały nad tym projektem uchwały i chcę przypomnieć Panie Kłopotek, że komisja pracowała nad nim prawie dwie godziny. Pana na komisji nie było, Pan nie pracował a teraz Pan ma wątpliwości. Jeżeli takowe były to trzeba było zgłaszać na komisji.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Panie radny bardzo dziękuję Panu za przypomnienie. Tak na komisji społecznej nie byłem i ja nie będę Panu wytykał czy Pan chodzi czy nie. Byłem na innej komisji i tam pracowałem, dyskutowałem na ten temat i te uwagi to niech Pan sobie zostawi dla siebie. Panu radnemu Kuczce to powiem tak, że się trochę dziwię jako przewodniczącemu komisji mieszkaniowej. Jest Pan radnym już czwartą kadencję, najlepiej wtedy trzeba było wcale nie sprzedawać mieszkań, bo to jest wartość gminy. Mieszkania zaczęły być sprzedawane i to, co najlepsze zostało sprzedane nie za tej rady ani poprzedniej, tylko jeszcze wcześniej. I teraz mamy taki stan jaki mamy. Ale są jeszcze ludzie, którzy chcą wykupić na własność swoje mieszkanie, żeby zapewnić sobie byt do końca. Kiedyś zrobiono jeszcze jedno, że kiedy radni propono-wali 30-40 %, żeby z tego szło na remonty, to tego nie zrobiono i teraz mamy mienie w takim stanie jakie mamy.

Radny Pan Franciszek Kuczka
Sądzę, że Pan radny Kłopotek nie zrozumiał intencji poszczególnych rad a były one takie, żeby zgodnie z prawem dać szansę mieszkańcom Chełmży wykupienia sobie mieszkania i zapewnienia tego bytu, jak Pan powiedział, na starość. Ale robimy to w sposób umiejętny tak, aby ci, którzy chcieli kupić, kupili ale żeby równocześnie pieniążki wpływały do kasy. Nie możemy jednak do samego końca iść tą drogą co Pan mówi, bo najlepsza sprawa to za symboliczną złotówkę sprzedać mieszkania. Wtedy ZGM nie ma żadnego problemu, nie ma środków w budżecie przeznaczonych na remont, bo wszyscy mają swoje mieszkania i muszą o nie dbać. Czy mogą dbać, czy będą dbać ? Nie, nie będą dbać choćby chcieli, gdyż nie mają środków i na dzień dzisiejszy wiadomo, że tych środków też nie będą mieć. W związku z tym uważam, że poprzednie rady postępowały właściwie, umiejętnie realizując tą ustawę poprzez uchwały o możliwości nabycia mienia komunalnego przez mieszkańców Chełmży. Jeszcze raz powtórzę, że jest to propozycja wyważona i większość radnych poprzez głosowanie na komisji jest za opcją burmistrza i w związku z tym proponuję zamknięcie dyskusji i przystą-pienie do głosowania.

Pan Jerzy Czerwiński
Nie będzie głosowania za opcją burmistrza, bo tu nie ma opcji burmistrza. Natomiast powiem jedną rzecz. Zgadzam się z Panem, ze gdyby 30 % przekazywano na remonty mieszkań komunalnych, to one wyglądałyby inaczej. Ale jeszcze raz powtarzam, mam wrażenie, że tych pieniędzy generalnie na remonty było więcej przekazywane niż 30 % ze sprzedaży mienia i nie jest to sprawa żadnej uchwały, żadnej decyzji radnych, poza uchwałą budżetową. Przecież doskonale wiemy dlaczego mamy takie mieszkania. Mamy takie, ponieważ przez 50 lat te mieszkania nie miały gospodarza, bo przez 50 lat kamienice nie miały właścicieli, bo jak przejęli po tych 50 latach to nie bardzo wiedzą co z tym zrobić. Ten stan techniczny jest taki nie tylko w Chełmży ale we wszystkich miastach w Polsce, bo taka była gospodarka finansowa, mieszkaniowa, a więc nie wiążmy tego z naszymi poprzednikami czy nawet z nami samymi z poprzedniej kadencji. Tu trudno nawet polemizować. Ja nie wiem czy lepiej dać na drogę czy na te mieszkania. Pan radny Kłopotek jako członek komisji mieszkaniowej, wie również, że niektóre mieszkania są w stanie opłakanym z powodów bardzo subiektywnych. Mówię wprost o tym, co lokatorzy tych mieszkań do nich wnieśli czasem przez dziesiątki lat mieszkania. Te mieszkania były niczyje i na tym chyba polegał problem.

Radny Pan Krzysztof Zduński
Padły dwa wnioski dotyczące wysokości bonifikaty. Pierwszy złożony przez Panią Krystynę Myszkowską dotyczył ustalenia bonifikaty na poziomie 60 % dla wszystkich. W związku z tym poddaję pod głosowanie ten wniosek.

Przebieg głosowania:
Na obecnych 14 radnych – za głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 12 radnych.
Przewodniczący obrad poinformował, że wniosek nie został przyjęty.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Pan przewodniczący na sugestię przewodniczącego komisji nie zareagował. Uważam, że w tym momencie Pan nie zareagował i uznał, że mój wniosek nie jest wnioskiem formalnym, tylko merytorycznym, dlatego wycofuję mój wniosek. Głosowanie nad wnioskiem Pani Myszkowskiej również mnie do tego skłoniło. Wycofuję mój wniosek, bo widzę, że nie ma on po prostu racji bytu.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Przebieg głosowania:
Na obecnych na sesji 14 radnych – za głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 2 radnych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
UCHWAŁA NR XI/98/04
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/325/98 Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Sekretarz obrad odczytał uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania.

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

Przebieg głosowania:
Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały.

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
UCHWAŁA NR XI/99/04
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania

Sekretarz obrad odczytał uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 8.
Projekt uchwały w sprawie przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży planów pracy na rok 2004.

Radny Pan Krzysztof Zduński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie.

Przebieg głosowania:
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały.

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta
UCHWAŁA NR XI/100/04
w sprawie przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży
planów pracy na rok 2004

Sekretarz obrad odczytał uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 9.
Stanowisko Rady Miejskiej Chełmży w sprawie relacjonowania sesji rady w telewizji sieci kablowej „Marton”.

Radny Pan Krzysztof Zduński
Na komisjach w miesiącu październiku i listopadzie padały różne propozycje na temat dalszego relacjonowania przez telewizję kablową „Marton” sesji Rady Miejskiej Chełmży. Na podstawie tychże opinii przygotowałem projekt stanowiska rady w tej sprawie. Z uwagi na to, że umowa z telewizją była zawarta do 31 grudnia 2003 roku, należy rozważyć i podjąć decyzję w jaki sposób będą przekazywane informacje z pracy rady miejskiej, komisji.

Przewodniczący odczytał projekt stanowiska.

Radna Pani Krystyna Myszkowska
Mam nadzieję, że jeżeli będą te relacje z obrad rady, to nie będzie się to sztywno trzymało tych 15 minut, ponieważ są uchwały, które są ważniejsze dla miasta i mniej ważne. Chodzi o to, by w tych relacjach była adekwatnie oddawana atmosfera i to, co się dzieje w radzie, żeby to nie było wybiórczo i jednostronnie.

Radny Pan Krzysztof Zduński
Zamysł jest taki, żeby relacje były przekazywane w ten sposób, żeby pokazać najciekawsze sprawy, najważniejsze projekty uchwał ale żeby jednocześnie pokazać również wszystkie osoby, które zabierają głos, np. uzasadniają projekt uchwały, osoby wyrażające co do projektu inne zdanie, proponujące zmiany. Jeśli dyskusja będzie ciekawa i istotna, to na pewno powinna znaleźć się w tej relacji.

Pani Sylwia Jarmołkiewicz – przedstawiciel MMS Studio
Uważam, że pomysł, by zaniechać retransmisji sesji w całości jest rzeczywiście uzasadniony. Często ten czas antenowy, który poświęcamy na retransmisje z obrad z sesji jest czasem zmarnowanym, z uwagi na to, że to jest często tylko sztywne czytanie uchwał, które tak naprawdę nie każdy ma prawo zrozumieć. Myślę, że sposób w jaki ja to robię w innych miastach, gdzie okraszam takie informacje swoim komentarzem, dają lepszy oddźwięk jeśli chodzi o zrozumienie pewnych zagadnień. Moje kilkuletnie doświadczenie sprawiło, że jednak takie informacje docierają do szerszego gremium, dlatego że w sposób dość precyzyjny i szybki mogę przekazać informacje, niekoniecznie zajmując antenę np. przez 4 czy 5 godzin. Są ludzie, którzy oczywiście oglądają sesję jak przedni serial ale są i tacy, którzy chcieliby dowiedzieć się kilku ważnych informacji, szczegółów, które są istotne dla nich samych. Pozostała część anteny może być wykorzystana na przedstawianie informacji o tym, co dzieje się ważnego i ciekawego w mieście a poza tym rzeczy, które są tak mało rozpowszechnione w Polsce. My w tej chwili mamy antenę ogólnopolską, w regionalnej trójce mamy swój autorski program, w którym pokazuję historię małych miast. Historia ta jest na tyle ciekawa, gdyż nie jest znana w bardziej oddalonych miastach np. Pile czy Wrocławiu. Mówiąc o tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej i o tym, że fajnie byłoby gdyby turyści odwiedzali Chełmżę, to warto wcześniej powiedzieć im co mogą zobaczyć w Chełmży. Taka antena, którą mamy, która zasięgiem obejmuje nie tylko nasz region, jest świetną formą promocji i pieniądze które były wydatkowane tylko i wyłącznie na sesje mogą zyskać większą skuteczność.

Radny Pan Marek Łubkowski
Oczywiście zgadzam się z tą wypowiedzią całkowicie ale mam tylko taką nadzieję, że jakość techniczna tych programów będzie lepsza niż do tej pory, przede wszystkim chodzi o głos.

Radny Pan Jacek Habant
Pozwólcie Państwo, że podzielę się moją refleksją na temat projektu stanowiska rady. Może na początek dwa słowa do tego, co powiedziała Pani radna Myszkowska. Ja podobnie jak Pani nie wyobrażam sobie, żeby zawsze to było 15 minut. Rytm pracy samorządu jest taki, że są sesje ważniejsze, na których podejmujemy uchwały z zakresu uchwał „wrażliwości społecznej” i są takie sesje robocze, gdzie rzeczywiście mówimy cały czas tym technicznym żargonem a to może być troszeczkę mniej interesujące. A więc myślę, że tutaj ten czas będzie troszeczkę elastyczny rzeczywiście. Uważam, że taka transmisja jaka miała miejsce do tej pory jest naprawdę cennym wkładem w demokrację bezpośrednią. To jest bardzo dobrze kiedy społeczeństwo widzi jak ich przedstawiciele pracują. Natomiast nie ma rzeczy niezmiennych, formuły się zmieniają, rzeczywistość się zmienia, zmieniają się też realia i dobrze by było gdyby nie tylko mieszkańcy Chełmży wiedzieli co dzieje się w Chełmży ale ludzie spoza miasta również trochę o naszym mieście usłyszeli. Temu miałaby służyć tez jak rozumiem zmiana tej formuły. Ten temat jest mi bardzo bliski, widzę inne miasta, które bardzo dobrze się promują w mediach nawet ogólnopolskich. Poza tym jeszcze jeden argument chciałbym podnieść. Ja myślę, że o ile bardzo ważne jest, żeby mieszkańcy Chełmży, którzy z jakiś względów nie mogą przyjść tutaj na sesję, mogli zobaczyć to w telewizji lokalnej ale przecież zapewne spora rzesza mieszkańców chciałaby obejrzeć również np. relacje z regat, gali boksu, z Dni Chełmży. Przecież miasto to nie tylko rada miasta. Ja spróbowałem zrobić taką małą sondę przeprowadzić w ościennych samorządach, które dysponują telewizją kablową i przyznam, że nie znalazłem takiego samorządu, który by od deski do deski transmitował posiedzenia samorządu lokalnego. Dzieje się naprawdę w naszym mieście bardzo dużo i czasami to umyka i myślę, że dobrze by było abyśmy umożliwili wszystkim w pełniejszy sposób uczestniczyć w życiu naszego miasta.

Radny Pan Henryk Preuss
Nasunął mi się taki wniosek po wypowiedzi Pani dziennikarz. Oby to kraszenie, komentarz tych relacji był w miarę obiektywny.

Radny Pan Franciszek Kuczka
Sądzę, że nie uda się ustalić nowej wersji sesji rady miejskiej tak, aby wszyscy uczestniczący w sesji znaleźli się w tej relacji. Nie wiem czy nie należałoby rozważyć takiej formy, która jest znana w telewizji regionalnej, krajowej, czyli takiego forum, gdzie spotykaliby się radni po sesji czy przed sesją łącznie z Panem Burmistrzem, z Panią Skarbnik i tam odbywałaby się jak gdyby taka mini sesja pokazująca główne problemy. Chciałbym podkreślić, to co mówił radny Pan Jacek Habant, że należy też pokazywać mieszkańcom Chełmży to co się dzieje, czyli te regaty, to co jest na ulicach, to co dzieje się w niektórych zakładach pracy i w związku z tym będzie pełniejsza ta informacja dla mieszkańców. Należy ogromny nacisk położyć na tą promocję „na zewnątrz”, bo ona w perspektywie kilkunastu lat może przynieść temu miastu duże korzyści.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Jak to miło zgodzić się z Panem Franciszkiem Kuczką i Panem Henrykiem Preussem. Zgadzam się z tym, że te relacje powinny być obiektywne, nie były cenzurowane. Ja mam jeszcze jeden wniosek do Pana przewodniczącego. Ostatnio czytaliśmy trochę niepochlebnych recenzji na temat naszego internetu. Potem się pięknie strony internetowe zmieniły, zdjęcie Pana Burmistrza już było wyraźne. Ja mam taką prośbę a jednocześnie wniosek do Pana, żeby sesje rady miejskiej w całości, gdzie Panie nagrywają a potem spisują, przekazać w internet. Kto będzie zainteresowany o czym było, kto co mówił, jakie były uzasadnienia, po prostu włącza sobie w internecie obrady rady. To też zaczerpnąłem z sondy, rozmawiałem z innymi, że takie coś się po prostu robi i według mnie takie coś powinno być w internecie.

Radny Pan Franciszek Kuczka
To co powiedział Pan radny Kłopotek jest dobrym pomysłem, tylko jak zderzymy to z środkami finansowymi, to się okaże, że jest to niemożliwe. Dlatego, że trzeba by telewizji kablowej „Marton” zapłacić tyle samo za relacje z sesji co poprzednio, chyba że byłaby obsługa własna. Ale jest problem z opłatą za stronę internetową. Ja nie wiem w tej chwili jaka pojemność by musiała być tej naszej strony, żeby tam to zmieścić.

Pan Marek Kuffel
Jeżeli dotyczyć to będzie tekstu pisanego, czyli protokołu, to ma miejsce i jest zamieszczone w biuletynie informacyjnym i na dzień dzisiejszy proszę takich informacji nie szukać na stronach internetowych miasta ale na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Takie materiały już dzisiaj są zamieszczane i odbywa się to bezkosztowo i nie ma problemu, żeby te materiały były.

Radny Pan Marek Łubkowski
W związku z tym, że padły tutaj takie sugestie, to wnioskuję, by nie określać w tym stanowisku, że relacje mogą trwać tylko do 15 minut.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Proponuję wykreślenie w całości zdania „Sprawozdanie czasowo nie powinno trwać dłużej niż 15 minut”.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska wraz z poprawką zaproponowaną przez radnego Andrzeja Kłopotka.

Przebieg głosowania:
Na obecnych podczas głosowania 13 radnych, wszyscy radni głosowali za przyjęciem stanowiska.

Stanowisko Rady Miejskiej Chełmży w sprawie relacjonowania sesji rady w telewizji sieci kablowej „Marton” stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt 10.

Interpelacje


Radny Pan Andrzej Kłopotek
Wrócę do sprawy, którą poruszyłem na ostatniej sesji. Będąc w innej miejscowości byłem świadkiem jak pewna osoba dostała zwrot podatku za tzw. blaszak. Poszedłem zobaczyć ten garaż i w niczym nie odbiega on od naszych blaszaków, w tym również od garażu, o którym mówiłem na ostatniej sesji. Rozmawiałem z właścicielem tego garażu, czytałem dokumenta-cję. Wiem, że ten pan nie zgadza się z decyzją Pana Burmistrza. Nie chodzi wcale o te 110 zł, tylko o sam fakt potraktowania go, itd. Prosiłbym Pana Burmistrza o załatwienie tej sprawy. Wiem, że może ona nabrać ogólnopolskiego wymiaru z tego tytułu, że wystosowano pismo do Prokuratury oraz do programu Pani Jaworowicz. Na sesji Pan Burmistrz mówił, że ta kwestia prawnie nie jest do końca uregulowana. W internecie Minister Finansów mówi wyraźnie na ten temat i Ordynacja podatkowa również. Zaciekawiła mnie szczególnie jedna sprawa, na której zresztą ten pan opierał się. Ta osoba ma opinię rzeczoznawcy budowlanego Pana Henryka Szkuty. Na końcu opinii jest wniosek inżyniera Szkuty, że przedmiotowy garaż nie jest budynkiem w świetle przepisów prawa budowlanego. Sprawa ciągnie się. Źle to rzutuje na urząd i mówi się o tym w Chełmży głośno. Ten człowiek nie powinien płacić podatku. Takie jest moje zdanie po zapoznaniu się z dokumentacją. Urząd postanowił powołać rzeczoznawcę kosztorysowego. Według mnie rzeczoznawca budowlany i kosztorysowy, to dwie odrębne sprawy. Rzeczoznawca kosztorysowy pisze na korzyść urzędu, urzędnika. A rzeczoznawca budowlany mówi zupełnie co innego. Uważam, że mieszkańcy Chełmży, którzy mają blasza-ki, kioski oraz inne podobne nieruchomości nie związane na stałe z gruntem, płacą podatek nieprawnie. Co Pan w tej kwestii może mi dzisiaj odpowiedzieć ? Sprawą zainteresowana jest grupa osób, która chce ściągnąć do Chełmży Panią Jaworowicz.

Ad. pkt 11.
Odpowiedzi na interpelacje

Pan Jerzy Czerwiński
Interpelacja Pana Kłopotka jest powtórzona z ostatniej sesji i wiąże się niewątpliwie ze sprawą, która akurat się toczy. Tylko myślę, że ma Pan dużo odwagi, w przeciwieństwie do mnie, interpretując kto jest uprawniony do wydawania opinii. To robi biegły rzeczoznawca, który ma uprawnienia budowlane. Rzeczoznawca, którego nazwisko Pan wymienia i biegły
rzeczoznawca, którego my powołaliśmy, takie uprawnienia posiadają. Ponadto ten drugi jest biegłym sadowym. Słusznie Pan zwrócił uwagę, dlaczego nie poprosilismy o opinię pierwszego Pana. Otóż SKO poprosiło nas o obiektywną ocenę niezależnego rzeczoznawcy, a wspomniany pan wystawił już opinię osobie, która ten temat ciągnie. Byłaby to opinia związana ze stroną. Tylko dlatego nie skorzystaliśmy z opinii Pana Szkuty.
Daleki jestem od decydowania, tak jak i wszyscy, którzy się sprawą podatkową zajmują, że płacenie lub nie za taki obiekt, o którym Pan wspominał, jest słuszne lub nie. Akt prawny został w taki sposób przygotowany, że jasne jest stwierdzenie „obiekt trwale związany z gruntem”. Dla mnie jest to obiekt, którego nie da się podnieść. Niestety w prawie budowlanym jest to obiekt postawiony na fundamencie. W tymże samym prawie fundament jest zdefiniowany jako ława, szklanka i również płyta. Jeżeli ten blaszak stoi na płycie, to stoi na fun-damencie. Ktoś powie dlaczego jesteśmy tacy nadgorliwi. Równie dobrze mogłoby stać się odwrotnie. W tym momencie kiedy byśmy z tego podatku zrezygnowali to RIO, które tego typu sprawy kontroluje, mogłoby w oparciu o właściwy akt prawny spytać się dlaczego tutaj nie został uiszczony podatek. To jest właśnie sytuacja dwuznaczna, w której my się znaleźliśmy. Użył Pan słowa „potraktowany”. Nie chciałbym polemizować w jaki sposób zostali potraktowani urzędnicy. Zostali nazwani szewcami. Mają uprawnienia budowlane i ich opinia jest wstępna przy rozważaniu tego tematu. Jest to jednak zupełnie inny temat. Myślę, że nie o traktowanie akurat w tym momencie chodzi. Zresztą stwierdzenia w prasie ”szewcy” w stosunku do tych 2 osób, świadczy o nietakcie.
Liczymy się z tym, że będziemy zwracali pieniądze za podatek. Jeśli SKO orzeknie i stworzy pewien precedens, to musimy to zrobić i nie mamy innego wyjścia. Dla nas to orzeczenie będzie sytuacją wyjściową w momencie, kiedy RIO będzie to sprawdzać. Ponadto mamy opinię z Urzędu Mieszkalnictwa, który interpretuje jasno, że obiekt jest trwale związany z gruntem, gdy stoi na fundamencie.
Zgadzam się z Panem w jednej rzeczy. Ja sam mam wiele wątpliwości, mnie też się wydaje, że skoro np. garaż da się oderwać , to obiekt nie jest trwale związany z gruntem. Jednakże tak nie jest. Z Panem Marcinkowskim rozmawiał Pan Marek Kuffel i zwrócił uwagę, że być może ten spór pozwoli nam sprawę wyjaśnić i załatwić ponad czterdzieści podobnych spraw. Jestem przekonany, że przedmiotem sporu nie jest kwota, lecz racja. Rozmawiałem z wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego. Zadałem im pytanie wprost jak ten temat wy-gląda. Otrzymałem odpowiedź, że w jednych miastach traktuje się to jako podatek obligatoryjny, a w innych takiego podatku nie pobiera się. My naprawdę nie chcemy od społeczeństwa więcej niż przewiduje ustawa. Z drugiej strony odpowiadamy za to czego nie weźmiemy z tego co wynika z ustawy. Życzę Panu Marcinkowskiemu, żeby miał rację. Wolałbym jednak, aby to się odbyło w klimacie różnic, które wyniknęły nie na tle różnic między urzędem a tym panem, ale z przyczyny nieprecyzyjności polskiego prawa.

Ad. pkt 12.
Wnioski i zapytania

Radny Pan Marek Łubkowski
Czytałem program „Białych wakacji” organizowany przez ChOK. Byłem zaskoczony, że jest on tak ubogi. Zajęcia odbywają się codziennie po 2,3 godziny, w tym kilka godzin tygodniowo zarezerwowane jest dla sekcji szachowej. Ile dzieci w Chełmży gra w szachy ? Jestem zaniepokojony ofertą Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Panie Burmistrzu, Pan już wie , że SKO przyznało rację Panu Marcinkowskiemu. Uchylono zaskarżoną decyzję.

Pan Jerzy Czerwiński
SKO wskazało pewne określone okoliczności, a dokładnie wskazało inny tryb postępowania. Dlatego tutaj jest między innymi ta trzecia opinia niezależnego rzeczoznawcy.

Pan Jerzy Szubrych
Były zrobione dwie opinie, przez tzw. szewców czyli urzędników oraz przez Pana Szkutę. SKO uchyliło decyzję i wskazało na konieczność uzyskania trzeciej opinii niezależnego biegłego. Taką opinię uzyskaliśmy. Pan Burmistrz wyda kolejną decyzję. A Pan Marcinkowski ma drogę otwartą do złożenia odwołania.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
I pozostali mieszkańcy, którzy są w tej samej sytuacji.

Pan Jerzy Czerwiński
Tamte decyzje uprawomocniły się. Jeżeli zostanie stworzony precedens, to należy wszystkich tych ludzi uszanować. Innej możliwości nie ma. Natomiast Pan Marcinkowski ma drogę otwartą i jestem daleki, aby mu ją utrudniać. Ma pełen wgląd do wszystkich dokumentów.
Mamy opinię wykonaną przez naszych urzędników, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Druga opinia wydana była przez osobę wskazaną przez Pana Marcinkowskiego.
Natomiast trzecia opinia jest sporządzona przez biegłego, który ma uprawnienia budowlane i dlatego mógł wypowiadać się w tej materii. Inaczej byłoby to zakwestionowane.
Daleki jestem od stwierdzenia, że decyzja SKO będzie korzystna dla urzędu. W ogóle nie ma takiego pojęcia jak „korzystna”. Chciałbym, aby była obiektywna. Jeżeli decyzja zostanie uchylona z przyczyn merytorycznych, to wcale nie czuję się przegrany. Gdyby ta wątpliwość była tylko w Chełmży to nie dyskutowałbym na ten temat ale jest to wątpliwość ogólnokrajowa. Właściwe organy unikają jednoznacznej odpowiedzi w tej materii, bo my się zwracaliśmy z zapytaniem. To odbywa się na zasadzie odsyłania.
Radny Pan Andrzej Kłopotek

To smutne. Wystarczy wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów, które jawnie wypowiada się na ten temat.

Pan Jerzy Czerwiński
To prawda. Pozostaje pytanie, co to jest budynek trwale związany z gruntem ? Czy drutowany, przyśrubowany ? Nie, jest odpowiedź, że to budynek stojący na fundamencie. Idziemy jeszcze dalej. Co to jest fundament ? A płyta jest również fundamentem. I stąd jest to rozumowanie. Właściwie innego toku nie ma. Gdyby była definicja inna budynku związanego z gruntem, np. tak jak ja logicznie myślę, że to budynek, który bez uszkodzenia podstawy moż-na przemieścić, ale nie ma takiej definicji w prawie budowlanym. To jest cały problem. Gdyby tylko pojawiła się taka definicja, to nie byłoby tego tematu. Jestem daleki od tak zwanej racji.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Czyli pozostaje nam czekanie na rozwiązanie tego problemu.

Pan Jerzy Czerwiński
Jeśli Pan Marcinkowski odwoła się i będzie taka decyzja SKO to my konsekwencje poniesiemy. Myślę, że nie stanie się nic a poza tym uważam nadal, że działaliśmy zgodnie z prawem.

Radny Pan Andrzej Kłopotek
Dawno nie widziałem radnego Pana Andrzeja Łubkowskiego. Dlatego chciałbym zapytać czy wyjaśniła się sprawa Państwa Kucharzewskich ? Kto tu w końcu zawinił ? Jeśli pomyślimy logicznie, to nie zbudowalibyśmy czegoś niezgodnie z prawem, wiedząc, że będzie to później rozebrane.

Radny Pan Franciszek Kuczka
Jest to ostatnia transmisja sesji rady. A my pokazujemy jak to radni odchodzą od ustalonego porządku, jak mieszają przyszłym wyborcom w głowach. Nie wiem czy pan radny nie powinien zyskać tą odpowiedź na piśmie, abyśmy my mogli realizować porządek obrad. Zrobił się mały bałagan. Taki jest mój wniosek do Pana Przewodniczącego.

Radny Pan Krzysztof Zduński
Nie wiem czy to jest miejsce aby rozmawiać, czy jedna lub druga instytucja ma prawo powołać biegłego rzeczoznawcę . To są ważne sprawy ale na ich temat można porozmawiać np. w urzędzie.

Ad. pkt 13
Odpowiedzi na wnioski i zapytania
Pan Jerzy Czerwiński
dot. zapytania radnego Pana Marka Łubkowskiego
Ja te programy zgrałem całościowo i były to programy PiMBP, ChOK-u i wszystkich naszych placówek oświatowych, a przede wszystkich szkół oraz klubów sportowych. Tego wszystkiegobyło sporo. Na pytanie czy w ChOK-u tego jest dużo czy mało pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie, bo ja po prostu nie pamiętam a nie chciałbym być nieprecyzyjny .
dot. zapytania radnego Pana Andrzeja Kłopotka
Sprawa jest w toku. Natomiast dziś przedmiotem sporu nie jest decyzja wydana w Urzędzie Miasta lecz sprawa decyzji wstrzymania pozwolenia na budowę i jej kontynuowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na ten moment sprawa toczy się obok urzędu.

Ad. pkt 14
Oświadczenia
Radni nie złożyli oświadczeń.

Ad. pkt 15
Komunikaty

Radny Pan Krzysztof Zduński
Odczytał informację z pracy Rady Miejskiej Chełmży w 2003 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 16
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XI sesji Rady Miejskiej.
___________________________________
Protokołowała: Przewodniczący obrad:
Małgorzata Karpińska Krzysztof Zduński
Sekretarz obrad:
Marek Wierzbowski

INFORMACJA
z pracy Rady Miejskiej Chełmży za 2003 rok
_______________________________________________________


W roku 2003 odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej, na których rada podjęła 62 uchwały.
Na sesjach radni zgłosili 19 interpelacji, 24 wnioski i 26 zapytań.

Prace komisji stałych rady przedstawiały się następująco :
Komisja planowania, budżetu i finansów – komisja odbyła 16 posiedzeń, na których członkowie komisji złożyli 11 wniosków. Komisja wyraziła 12 opinii i stanowisk.
Komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego – komisja odbyła 11 posiedzeń, na których członkowie komisji złożyli 11 wniosków. Komisja wydała 4 opinie oraz przeprowadziła dwie wizje lokalne.
Komisja spraw społecznych – komisja odbyła 12 posiedzeń, na których członkowie komisji złożyli 30 wniosków. Komisja wydała 3 opinie.
Komisja rewizyjna – komisja odbyła 13 posiedzeń, na których członkowie komisji złożyli 4 wnioski. Komisja wydała 4 opinie.

Komisje zrealizowały wszystkie tematy z planów pracy.

W 2003 roku odbyło się 90 dyżurów radnych, na których przyjęto 50 interesantów.Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zduński

STANOWISKO

Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie
relacjonowania sesji za pośrednictwem telewizji kablowej


Od kilku już ostatnich lat sesje Rady Miejskiej są relacjonowane w całości za pośrednictwem sieci telewizji kablowej „Marton”. Określone środki finansowe wydatkowane są na ten cel z budżetu miasta.
Rada Miejska uważa, że obecna formuła informowania społeczeństwa miasta Chełmży o przebiegu sesji wymaga skorygowania. Należy odstąpić od relacjonowania sesji w całości, a same relacje prezentowane społeczeństwu za pośrednictwem sieci telewizji kablowej winny przybrać formę sprawozdań.
Rada Miejska wyraża pogląd, że zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe należy przeznaczyć na zlecanie i finansowanie, mających promocyjny charakter, programów (audycji) telewizyjnych o imprezach miejskich, czy też innych ważnych wydarzeniach z życia miasta. Rozważenia wymaga także sprawa prezentowania audycji tematycznie związanych z Chełmżą w telewizji publicznej, za pośrednictwem ośrodka regionalnego w Bydgoszczy.
Rada Miejska stwierdza, że nowe, zmienione zasady relacjonowania sesji należy wprowadzić w życie z dniem 1 lutego 2004 roku.
Wykonanie ustaleń wynikających z niniejszego stanowiska powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta.Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zduński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-02-12 12:19

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26229
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 07:29:12