Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 161/SOR/03
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

Na podstawie § 42 ust. 1 i § 43 pkt 6 Statutu Miasta Chełmży zarządzam , co następuje :

§ 1. 1. Powołuję komisję mieszkaniową w składzie :
1) Andrzej Kłopotek - Rada Miejska
2) Małgorzata Konklewska - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
3) Franciszek Kuczka - Rada Miejska
4) Hanna Maciejewska - Urząd Miasta
5) Barbara Okuńska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6) Barbara Tutak - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Burmistrz Miasta Chełmży.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4. Zastępca przewodniczącego jest jednocześnie sekretarzem komisji.

§ 2. 1. Komisja mieszkaniowa , zwana dalej komisją , jest organem opiniodawczodorad- czym Burmistrza Miasta Chełmży w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Do zadań komisji należy w szczególności :
1) weryfikacja wniosków ,
2) przeprowadzanie wizji i oględzin ,
3) typowanie kandydatów do projektów list osób uprawnionych do otrzymania:
a) lokalu mieszkalnego ,
b) lokalu socjalnego,
4) przygotowywanie projektu listy rodzin do wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki ,
5) rozpatrywanie odwołań.
3. Czynności , o których mowa w ust. 2 pkt 2 , dokonywane są przez zespół w składzie co najmniej 2 –osobowym , na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez przewodniczącego komisji.

§ 3. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący , a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności :
1) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie ,
2) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym ,
3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji ,
4) informowanie Burmistrza Miasta Chełmży o problemach związanych z pracami komisji,
5) ustalenie szczegółowych zasad działania komisji.

§ 4. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację związaną z pracami komisji.

§ 5. Posiedzenie komisji jest prawomocne , gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji. Komisja wydaje opinie , zajmuje stanowiska itp. zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu – w pierwszą środę po 1- szym i 15-tym dniu miesiąca kalendarzowego.

2. Na wniosek Burmistrza Miasta Chełmży przewodniczący :
1) zwołuje posiedzenie komisji w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku ,
2) jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższego posiedzenia komisji sprawę , jeżeli wniosek został złożony co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 7. Z każdego posiedzenia komisji jest sporządzany protokół. Protokoły podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz komisji.

§ 8. Obsługę administracyjną i warunki techniczno – materialne pracy komisji zapewnia naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 14/98 Burmistrza Miasta Chełmża z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r..


drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2003-10-01 08:17

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48731
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 07:42:05