Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 194/GCR/2003
BURMISTRZA CHEŁMŻY
z dnia 1 grudnia 2003 r.


w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania.


Na podstawie art. 30 ust.1 , art31a., art. 31b. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558 z późniejszymi zmianami) i §1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 ) w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania

z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. Tworzy się Gminny Zespół Reagowania, zwany dalej „Zespołem”, jako strukturę organizacyjną odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez Burmistrza działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze miasta Chełmży.

§ 2. Zespół składa się z :

1) Szefa Zespołu;
2) zastępcy Szefa Zespołu;
3) grup roboczych o charakterze stałym;
4) grup roboczych o charakterze czasowym.

§ 3. Szefem Zespołu jest inspektor ds. obrony cywilnej Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4. Zastępcą szefa jest inspektor ds. wojskowych Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.

§ 5.1. Grupami roboczymi Zespołu są:

1) grupa planowania cywilnego;
2) grupa monitorowania, prognoz i analiz;
3) grupa operacji i organizacji działań;
4) zabezpieczenia logistycznego;
5) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej.

2. Grupy wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 są grupami stałymi, pozostałe są grupami czasowymi.

§ 6. Grupę planowania cywilnego tworzą:

1) Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży ;
2) Radca prawny Biura Prawnego Urzędu Miasta Chełmży;
3) Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży;
4) Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży;
5) Inspektor ds. planowania przestrzennego Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży;
6) Inspektor ds. inwestycji miejskich Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

§ 7. Grupę monitorowania, prognoz i analiz tworzą:

1) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży ;
2) Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży;
3) Komendant Straży Miejskiej w Chełmży;
4) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży;
5) Inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży;
6) Pracownik ds. informatyki i komputeryzacji Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta Chełmży.

§ 8.1. Grupy wymienione w § 6 i 7 tworzą Gminne Centrum Reagowania, które stanowi jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Chełmży.

2. Siedziba Gminnego Centrum Reagowania znajduje się w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. Hallera 2 .

§ 9. Grupę operacji i organizacji działań tworzą:

1) przedstawiciel Komisariatu Policji w Chełmży;
2) przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży;
3) Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Chełmży;
4) inni specjaliści (osoby zaproszone).

§ 10. Grupę zabezpieczenia logistycznego tworzą:

1) Kierownik Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta Chełmży;
2) Inspektor ds. drogownictwa Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży;
3) Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży;
4) inni specjaliści (osoby zaproszone).

§ 11. Grupę opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej tworzą:

1) zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży;
2) przedstawiciel Szpitala powiatowego sp. z o.o. w Chełmży;
3) Dyrektor Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży;
4) inni specjaliści (osoby zaproszone).

§ 12. W skład grup roboczych o charakterze czasowym mogą wchodzić również specjaliści, eksperci, osoby zaufania społecznego, a także przedstawiciele organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.

§ 13.1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu na polecenie Burmistrza w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordy--
nacji działań ratowniczych, Szef Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym .
3. Szef Zespołu, w zależności od potrzeb może zwołać posiedzenie grupy roboczej
lub grup roboczych w sytuacjach nie wymienionych w ust. 1 i 2, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza .

§ 14.1. Grupy robocze Zespołu o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie Miasta Chełmży z zapewnieniem dobowych dyżurów.


2. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym, w Urzędzie Miasta Chełmży , w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.

§ 15. Strukturę organizacyjną, zadania, tryb pracy i dokumentację oraz warunki techniczne i standardy wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania określa Regulamin Gminnego Zespołu Reagowania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 16.1. Finansowanie Zespołu planuje się w ramach budżetu miasta.

2. Zadania inwestycyjne, niezbędne do utworzenia i funkcjonowania Zespołu oraz zapewnienia jego gotowości do wykonywania zadań w stanach nadzwyczajnych, planuje się finansować z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków programów wieloletnich.

§ 17. Traci moc zarządzenia Burmistrza Chełmży Nr 7/SOB/03 z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie wyznaczenia Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania w Chełmży.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2003-12-10 10:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-12-10 10:28

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49094
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 07:42:05